» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Sida: 1 2 3 4 5 6 7

[Uppdaterad 2011-04-18]

Förra året inför seminariet med Ellen Brown och Bill Still så skickade vi i Nätverket Ekonomisk Reform ett personligt brev till över 400 medier och till alla som satt i Riksdagen (300+).

Nu snart ett år senare så har vi inte sett någon förändringar hos politiker eller media. Det har kommit ut några artiklar om hur pengar skapas exempelvis Den lätta konsten att göra Pengar.

Vi har inte heller fått något gensvar på vårt brev och nu räknar vi med din hjälp. Det är att alla ni som vill ha et bättre penningsystem skriver under namninsamlingar och sprider dem vidare. Vi har vår namninsamling här på Ekonomisk Reform som är kopplad till Namninsamlingen Skapa Pengar (http://www.skapapengar.nu/). När den når ett par tusen kan vi kräva svar ifrån regeringen och riksdagen.

En annan namninsamling är Steg3's Namninsamling (http://www.steg3.se/) som ifrågasätter tillväxten.

Citat ifrån Steg3:

Vi är fastlåsta i en samhällsmodell som kräver ständig tillväxt för att fungera. Allt mer tyder på att det kan vara en miljömässigt ohållbar modell på sikt. Men trots alla varningssignaler lyser denna fråga med sin frånvaro inom politiken och samhällsdebatten.

När ska våra folkvalda inse att vi måste ha en ny penningpolitik?

När ska våra folkvalda inse att vi inte behöver skapa pengar genom utlåning?

När ska våra folkvalda inse att pengar kan skapas till allas fördel utan skuld?

När ska vi få ett system som fungerar utan återkommande finanskriser?

Hur ska vi få detta system om de som styr inte ens lyssnar på oss människor som lärt oss se hur systemet fungerar? Vet de som styr inte om det? Är dem rädda för makten bakom pengarna? Isåfall var är hjältarna? Var är dem som har kurage nog att sätta sig emot bankirerna som skuldsätter hela världen?

Svaren på dessa frågor är att desto snabbare namninsamlingarna skrivs under och desto fler som vågar ta upp debatten i riskdagen, desto tidigare kommer vi kunna ändra systemet. Det är fler och fler som engagerar sig och världen verkar förbereda sig på ett nytt ekonomiskt system.

För att förstå hur pengar skapas och fungerar hänvisar vi till Bill Stills utomordentliga dokumentär The Secret of Oz som finns på youtube i sin helhet (http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI). Den finns nu också med svensk undertext. Tryck på knappen CC under videon för att aktivera texten om den inte är aktiverad (tryck först på knappen med en pil som pekar uppåt om knappen CC inte syns, videon behöver vara startad för att CC ska synas).

För er yngre som inte orkar se en dokumentär men som gillar underhållning så rekommenderas The American Dream skapad av The Provocateur Network. Denna video på 30 minuter utbildar dig i pengarnas historia och hur pengar skapas, även om allt inte stämmer så ger den en bra förklaring på hur pengar kan manipuleras och hur de skapas. Se den på youtube här: http://www.youtube.com/watch?v=ZPWH5TlbloU

Glöm inte att berätta för nära och kära, bekanta, arbetskamrater och vänner om hur pengar fungerar. Be dem skriva under namninsamlingarna så reformförespråkare kan gå med dem till regeringen och kräva att de gör något åt vårt penningsystem!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (4)

Detta är ett exempel utav flera på hur pengar blir till när regeringen behöver pengar. Föreställ dig scenariot att regeringen behöver 60 miljoner för att investera i bättre välfärd och kan därmed utefter nuvarande regler antingen höja skatter, sälja tillgångar alternativt öka vinsterna i dem (vilket drabbar konsumenterna) eller ta ett lån. Oavsett val så kommer allting dock att drabba medborgarna, som är konsumenterna, negativt förr eller senare.

Om regeringen tar ett lån så skapas det nya pengar på detta sätt i ren simpel praktik:

 

STEG 1

Först så skapar staten en obligation (statspapper, ett Jag-Är-Skyldig-Dig papper) som banken får när den ger staten ett lån. Obligationen är bevis på att staten ska betala tillbaks utlånaren d.v.s. banken.

 

 

STEG 2

Staten får krediter ifrån banken som kan spenderas utav regeringen.

 

 

STEG 3

Staten betalar tillbaks lånet + räntan över en överenskommen tid.

 

Bankerna kan skapa ännu mer pengar eftersom statens lånade pengar kommer hamna hos en bank som kan mångdubbla statens pengar genom att låna ut pengar i form av krediter. Bankerna har makten att skapa (och de har skapat) ca 95% av Sveriges penningmängd genom att skuldsätta (med ränta) privatpersoner, företag och hela länder. Pengar som cirkulerar i samhället hamnar i de flesta fall hos en bank, som sedan mångdubblar beloppet. Hela banksystemet fungerar som en sluten loop, därför mångdubblas penningmängden förr eller senare av banker. (Se denna artikel i SvD: Den lätta konsten att göra pengar )

Michael Maloney uttryckte sig nyligen när han föreläste för bankirer om hur penningsystemet skapar pengar på följande sätt till bankirerna:

Ni blir rika av detta systemet, så det är riktigt fördelaktigt för er.

Han berättar i föreläsningen om hur pengar skapas i USA och visar att pengarna skapas genom att skuldsätta andra. Banker har dock fördelen att mångdubbla utlåningen och tjäna otroliga mängder med pengar.

Se föreläsningen där Michael Maloney föreläser för bankirer här: Del 1, Del 2 (totalt ca 25min). Ett till citat ifrån Michael är vad han tycker om dagens sätt att skapa pengar:

Det överför rikedomar ifrån medborgarna till bankerna och staten.

Jag och jag tror andra med mig håller med om att vi borde ha ett rättvist system som gynnar alla, inte bara några få. Detta handlar inte om höger eller vänster politik utan om vem som ska gynnas när pengar skapas, alla eller några få? Dagens system har gett bankerna och finansiella institut mer makt än en vald regering, eftersom regeringen lånar av de finansiella instituten (bankerna). Sedan betalar regeringen med hjälp av skattebetalarna tillbaks bankerna lånet plus räntan.

En privat kommersiell bank i Sverige kan skapa pengar (krediter) ur tomma intet genom utlåning så länge det finns kapitaltäckning för 8 %. Om täckning inte finns lånar banken nya pengar ifrån centralbanken för att täcka bokföringen som måste vara balanserad. En utlåning för banken innebär en inlåning i form av värdepapper (t.ex. obligation). När 10 000kr lånas ut så lånas samtidigt det in till banken som 10 000kr i pant (värdepapper).

Frågan man borde ställa sig: Varför skapas inte pengar rättvist? Varför ska få (banker) tjäna på alla (samhället)?

Ett alternativ som vi borde återinföra i Sverige är att staten lika enkelt som banken kan skapa krediter ifrån tomma intet men utan skuld och ränta (självklart utefter en strikt budget). Varför ska endast privatägda banker ha rätten att skapa över hälften av samhällets pengar, dessutom i form av skulder och räntor som belastar samhället till deras fördel? Historiskt har detta bevisat sig vara katastrofalt!

Skriv gärna ett email eller en kommentar med andra exempel på hur pengar idag skapas eller istället skulle kunna skapas! Nästa blogginlägg kommer ge ett exempel på hur pengar kan skapas med fördel för alla.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

Under finanskrisen så växte bankerna som var för stora för att falla och är nu ännu större. De har köpt upp mindre banker till vrakpriser och är nu större än någonsin. Problemet med dessa banker är att de existerar för att vinstmaximera, deras mål är att tjäna pengar - vilket de är bra på, men till vilket pris?

Priset får skattebetalarna betala. Problemet är också att bankerna som är för stora att falla blir mer kraftfullare än stater. Ett citat ur Andreas Cervenkas artikeln Wall Street håller USA gisslan förklarar vad jag menar:

På bolån har de [JP Morgan, Wells Fargo och Bank of America] tredubblat marknadsandelen till 57 procent. Om Citigroup räknas in har kvartettens tillgångar sedan 2007 ökat med 56 procent till svindlande 7 700 miljarder dollar, ungefär 22 gånger Sveriges BNP.

Ovan citat visar att den totala ekonomiska aktiviteten på bolån hos 3 stora banker är hela 22 gånger större än hos Sverige. Bankerna har mer makt än hela Sveriges land.

Pengar är makt eftersom pengar får vår värld att gå runt. Det som vi i nätverket Ekonomisk Reform förespråkar är att pengar ska skapas till allas fördel. I dagens läge så har imperium skapats som är finansiellt kraftfulla där de själva sitter på penningmakten eftersom de genom krediter (lån till t.ex. allmänheten) kan mångdubbla penningmängden. Genom lånen som är ~95% av vår penningmängd tjänar de stora pengar på räntor.

Hedgefonder har möjligheten att förvärra finansiella kriser genom att de spekulerar i nergång. Under krisen sedan 2008 har de t.ex. blanket (spekulerat i nergång) att Euron ska gå ner i värde. Hur kan vi tillåta banker vars mål är att vinstmaximera vilket de gör på miljön och människans bekostnad? Jag tror ingen människa som inte tillhör oligarkin vill att vi ska leva i ett samhälle där många är skuldslavar till få eftersom bara få har tillgång att skapa pengar för att själva tjäna pengar.

Alternativet som jag själv förespråkar är statligt skapade pengar som skapas till fördel för människan och miljön. Statligt skapade pengar sägs skapa inflation, men det gör bankerna redan idag när de skapar krediter. Problemet med banker är att de skapar pengar för att tjäna mer pengar och deras ansvarslösa utlåning skapar ständigt återkommande finanskriser. Staten kunde skapat de pengar som behövs för att täcka budgetunderskott och hålla igång Sverige. Istället för att skapa pengar kunde stater skapat pengar för att människorna och miljön ska må bra.

Vi måste alla tänka om när det gäller att ha ett samhälle som bygger på att vinstmaximera. Det går inte att göra sträva efter evig ekonomisk vinst för då blir det som det är just nu - ett samhälle där vi tävlar om vår överlevnad. Vi får ett samhälle där människor och miljön blir lidande eftersom stora företag främst bryr sig om att vinstmaximera och ha nöjda aktieägare (som vill maximera sin vinst). Istället kunde vi haft ett samhälle där vi tävlar om att göra det så bra som möjligt för varandra. Ett exempel är om vi skapade pengar genom staten för att direkt finansiera projekt. Projektet t.ex. ett nytt sjukhus kunde annonseras ut till entreprenader som alla gav sina förslag sen kunde det bästa förslaget - oavsett kostnad - väljas ut (kanske av medborgarna direkt genom röstning). Kostnaden spelar ingen roll eftersom staten skapar de pengar som behövs för att slutföra projektet.

När pengar skapas som jag precis beskrev, för att finanisera t.ex. ett projekt, så blir värdet i pengarna projektet som skapades samt all arbetskraft. Staten kan finansiera sig själv självklart ansvarsfullt och med målet att människor och miljön ska må bra. När pengar skapas i nuläget så kan vi inte skapa det som behövs om kapital saknas och ingen finansiär är villig att tillföra kapital. Detta eftersom hela pengasystemet bygger på att alla hela tiden vill vinstmaximera. Skulle staten skapa pengar ska deras mål inte vara att vinstmaximera, utan att se till så samhället fungerar bra och alla mår bra.

Det är dags att ge makten till hela världens befolkning, det är dags att pengar skapas till allas fördel och inte till några enstakas. Vem skapar pengar? Vem ska tjäna på att pengar ska skapas? Några få, eller alla? Nu på 2000-talet är det dags att Wall Street oligarkerna förstår att pengar är ett medel till att bygga en bättre värld för oss alla, inte enbart för sig själva genom vinstmaximering.

Det är inte lätt för oss i Nätverket Ekonomisk Reform att påverka beslutsfattare då vi inte har några pengar att lobba med. Andreas Cervenka skrev i den tidigare nämnda artikeln:

Men president Obamas tuffa retorik till trots så ger hans nya finansreform ingen lösning på problemet med banker som är ”too big to fail”.

Med tanke på att bankerna anlitade över 1 500 lobbyister för att påverka den nya lagen är det möjligen mindre förvånande.

Bankerna är intresserade utav att fortsätta vinstmaximera och använder makten (pengarna) de har att påverka lagar så de kan fortsätta. Hjälp oss genom att skriva under uppropet SkapaPengar.nu samt sprida den vidare så vi kan lyfta frågan via uppropet utan att behöva lobba emot bankernas makt.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

I Metro Göteborg 2010-08-12 kunde man under finansnyheter läsa att det kunde kosta upp till 15 000kr extra per år p.g.a. höjda boräntor efter finanskrisen. Anledningen går att läsa i ett citat ifrån artikeln:

- Bankerna har ju sina avkastningskrav och måste täcka kostnaderna. Tjänar de inte de pengar som ägarna kräver så måste en del av kostnaden tas ut på kunderna, säger Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen.

Vårt system är byggt så att privata banker skapar pengar (krediter) genom utlåning och de i sin tur måste maximera sin vinst för att ägarna ska tjäna på att äga aktier i banken. Bankerna skapar pengar (krediter) genom att låntagaren skriver under ett papper som ger banken rätt att ta det man pantsätter (t.ex. ens hus) samtidigt så skapas dessa pengar ifrån ingenting (Banken behöver i sin bokföring ha minst 8% i kapitaltäckning för sina skapade lån). Låntagaren måste utöver att betala tillbaks lånet även betala ränta, som inte skapades utan måste tas ifrån befintlig penningmängd (endast 3-5% av penningmängden är pengar som ej är krediter och skapade ur skuld). Detta system är på sikt totalt ohållbart - ändå har vi kvar det i brist på kunskap bland våra politiker.

Detta system bidrar till finanskriser eftersom det fungerar som ett pyramidspel, något Ellen Brown och Bill Still övertygande beskrev under deras besök här i Sverige tidigare i år. Ekonomisk Reform bjöd genom personliga brev in alla riksdagsledamöter och runt 400 personer ifrån Sveriges media och inte ens 1% dök upp. Så lågt är intresset hos våra makthavare och medier att förstå hur pengar skapas och fungerar.

Alternativet är att skapa pengar utan att skuldsätta och utan ränta. En bank som t.ex. ägs utav de som sätter in pengar, och vars mål endast är ett låna ut pengar utan extra kostnader såsom ränta, skulle kunna låna ut pengar (krediter) där låntagaren endast amorterar. Detta är ett betydligt bättre banksystem eftersom alla pengar som skapas återförs utan att räntan är där och kräver att mer pengar skapas för att täcka den.

Att skapa pengar helt utan skuld borde vara statens skyldighet och likt vår fördolda historia så har dessa system visat sig fungera bra. Rent teoretiskt är de också bättre än nuvarande system som gång på gång skapat finanskriser som drabbar gemene man.

En framtid utan finanskriser är möjlig, men först måste systemet reformeras så pengar skapas på ett sätt att de gynnar alla. Skattebetalarna ska inte behöva betala för att banker slarvar, eller att stater lånar pengar för att ge till banker eftersom deras likviditet är hotad. Det finns ingen bank som är för stor att gå omkull, det är bara deras sätt att kunna fortsätta bli större och mäktigare på alla andras bekostnad.

När kommer banken som bryr sig om alla människor? Som bryr sig om miljön? Och som inte är ute efter att maximera vinsten för ett fåtal stora ägare utan istället bidra till att skapa en helt underbar värld som är hållbar och rättvis?

För att förstå pengar och hur pengar skapas behöver man förstå vår historia kring pengar och hur pengar skapas. Något som Bill Still beskriver i sina dokumentärer The Secret of Oz samt The Money Masters. Ellen Brown beskriver även stor del av vår historia i sin bok Bankerna & Skuldnätet (Mer info under fliken Länkar & Tips). Hur kan man få våra politiker att lära sig detta otroligt viktiga kring hur pengar skapas som få ledande makthavare känner till? Hur kan man få dem att läsa böckerna som förklarar hur pengar skapas?

Ett sätt är att visa dem att det finns ett intresse kring frågan hur pengar skapas, vilket vi medborgare kan visa genom uppropet www.skapapengar.nu (som är kopplat till Stöd en Reform här på Ekonomisk Reform).

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

Lördagen den 29 maj så publicerades en artikel i pappersupplagan av Dagens Nyheter där Ellen Brown intervjuades.


FOTO: ANETTE NANTELL

Ellen Brown är en utbildad advokat och hon har forskat om hur penningsystemet fungerar. Under 2008 använde hon börsen till att blanka aktier när allt rasade för att tjäna pengar. Något som hon egentligen är emot eftersom hon vill att systemet ska ändras så det gynnar alla. Hennes bok Bankerna & Skuldnätet (Web of Debt) beskriver penningsystemets historia som utelämnats i våra läroböcker. Hon skriver också om nuvarande system som fungerar bra och som kan ersätta de globala ekonomiska systemen som förslavar och skapar en orättvis värld. Hon har även rest runt och bott i u-länder och har sett hur vårt ekonomiska system stjälper u-länder snarare än hjälper. De enda som får hjälp är de rika västerländska företagen som suger ut pengar och resurser ifrån u-länderna.

Dagens Nyheter berättar att Ellen har kontroversiella åsikter eftersom hon vill ändra hela det ekonomiska systemet, vilket måste ändras eftersom det är ohållbart och skapar artificiella konjunkturer vilket leder till återkommande finanskriser. Den aktuella krisen i Europa och lånepaketet som Grekland får ifrån EU länderna säger Ellen följande om:

– Du kan inte lösa dina skulder genom ännu större skulder. Det förlamar grekerna än mer, det tvingar dem att skära ned ännu mer. Det finns ingen möjlighet att få landet att resa sig igen och återbetala sina skulder när man sparar på allt och säger upp människor.

När ett ekonomiskt system tvingar länder till sämre välfärd p.g.a. att pengar skapas genom utlåning måste vi fråga oss hur logiskt det är. Arbetskraften finns och material finns för att länder ska fungera, men pengar saknas och som denna blogg tidigare tagit upp så är pengar en idé - något icke materiellt vi skapat och gjort till ett bytesmedel. Bill Still, som tillsammans med Ellen Brown föreläste på seminariet Pengarna & Makten 29 maj i Stockholm, visar i sin dokumentär The Secret of Oz att pengarnas kvantitet bestämmer hur bra vi har det. När man förstår att pengar är en idé och att vi människor begränsar mängden (eftersom över 90% av alla pengar endast existerar som siffror i en dator) så måste vi verkligen ta tag i frågan vem som ska skapa pengarna. Idag leder det till sämre välfärd, evig skuldsättning (utan skuld har vi inga pengar) och återkommande finanskriser - är det så vi vill ha det?

– Lånen de får bör ju inte gå till att betala gamla långivare eller de i London eller på Wall Street som spekulerat i en kris. Det är inte de människorna du vill göra rikare, säger hon. [ang. att lånen används för att betala banker som vinner på krisen]

Ellen berättar också om att det blir färre och färre statliga banker som gör att stater istället lånar av privata banker som tjänar pengar på hela länder. Hon berättar också om Bank of North Dakota som ägs av delstaten North Dakota som gjort så delstaten har en av de sundaste ekonomierna i landet. Detta eftersom delstaten äger banken och lånar ut till sig själv samt återför vinsten till invånarna i delstaten.

[M]ajoriteten av de utlånade pengarna finns inte fysiskt. De pengarna som lånas ut är i sin tur upplånade. Allt detta gör, enligt Ellen Brown, att skuldsystemet liknar ett enda stort pyramidspel. – Och bankerna måste ge ut mer och mer lån för att få detta pyramidspel att fungera, säger hon.

Alternativet som tidigare tagits upp i denna blogg är att pengar kan skapas utan skuld och ränta, något som visat sig vara fördelaktigt genom historien, men negativt för de som vill skapa sig enorm makt över andra.

ELLEN BROWN LIKNAR bankkartellerna vid de centralamerikanska drogkartellerna och amerikanska läkemedelskarteller. – Det finns en mycket stor makt där som behöver brytas upp, säger hon.

Pengar borde gynna alla och inte några få, något som Elllen Brown förespråkar och dagens system är inte optimalt om vi alla vill leva rättvist och utan återkommande finanskriser som skuldsätter gemene man ännu mer genom att pengar skapas via utlåning med ränta.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

Sida: 1 2 3 4 5 6 7

Ekonomi