» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Sida: 1 2 3 4 5 6 7

Heldagsseminarium i Stockholm 29 maj med Bill Still & Ellen Brown

Ekonomisk Reform presenterar en heldag med två förgrundsgestalter inom den ekonomiska reformrörelsen med starttid 10:30 till ca 17:45 med paus för lunch 1h 30min:

  • Bill Still – författare, föreläsare och upphovsman till dokumentärfilmerna The Money Masters [se den online] och The Secret of Oz.
  • Ellen Brown – föreläsare och författare till bland annat boken Bankerna och skuldnätet.

Med utgångspunkt från den amerikanska historien visar Ellen Brown och Bill Still att två penningsystem under de senaste dryga 300 åren har kämpat om herraväldet i världen – en kamp som ytterst har handlat om hur pengar skapas och vem som har kontrollen över detta.

Vårt moderna penningsystem är baserat på att majoriteten av alla pengar skapas genom skuldsättning, vilket sker genom att privata bankinstitutioner – inklusive världens mest inflyteleserika centralbank, den privatägda amerikanska Federal Reserve – ger ut lån.

I stället för att pengar skapas privat, vilket skuldsätter världens befolkning, skulle pengar kunna skapas gemensamt för att gynna alla människor, vår miljö och vår allmänna välfärd.

Denna kärnfråga om vem som har kontrollen över och skapar pengar är det nu hög tid att diskutera, inte minst i kölvattnet av en av de största ekonomiska och finansiella kriserna sedan 1930-talet. Vad kan vi i Sverige lära från den amerikanska historien, och vad behöver vi göra för att skapa ett mer rättvist och demokratiskt penningsystem här och nu?

Det preliminära tidschemat är följande: 

    • 9:45: Dörrarna öppnas till Maximteatern
    • 10:30–10:45 Introduktion/presentation
    • 10:45–12:45 Bill Still
    • 12:45–14:15 Lunchpaus
    • 14:15–16:15 Ellen Brown
    • 16:15–16:45 Paus (i priset ingår eftermiddagsfika)
    • 16:45–17:45 Frågor och svar

Köp biljetter redan nu!

Glöm inte att ladda ner vår PDF flyer och sprid den vidare!

Har du en rabattkod?

Alla som stödjer en reform får 20% rabatt på biljettpriset . Så stöd en reform nu! (Meddela oss så får du rabattkoden)

Studenter erbjuds 50% rabatt med rabattkoden STUDENT (studentlegitimation måste uppvisas vid entrén för seminariet). Koden anges i kassasteg 2 vid beställning över Internet och då dras rabatten av ifrån priset.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

Ett historiskt framgångsrikt försök med ränte- och skuldfria pengar testades 1932 i staden Wörgl, Österrike. Det trycktes 32 000 arbetskvitton vars värde representerade en schilling. Staden betalade löner och material med dessa pengar.

Pengarna som kallades arbetskvitton kom med en användaravgift på 1% per månad som betalades av den som satt inne med pengarna (det klistrades på ett märke på baksidan av sedeln när avgiften betalades som ovan bild visar). Detta ledde till att pengarna spenderades snabbt före de vanliga pengarna, även skatter betalades in snabbt till staden med dessa arbetskvitton.

Inom ett år hade de 32 000 aretskvittona varit i omlopp 463 gånger och därmed bidragit försäljning av varor och tjänster för  (463 * 32 000 =) 14 816 000 schilling.

Vid denna tid när många länder i Europa kämpade med arbetslöshet så minskade arbetslösheten med 25% inom ett år i Wörgl. Den upptagna användaravgiften (12% på ett år = 3840 schilling) återgick till stadsförvaltningen som spenderade pengarna genom det offentliga vilket gynnade allmänheten.

Dessa pengar som kallades arbetskvitton gjorde bland annat så en skidbacke och bro kunde byggas, gator och kanalsystemet förbättrades och som sagt så minskade arbetslösheten och mer skatter kom in till staden.

Innan dessa pengar skapades så hade inte staden råd att göra något då få kunde betala skatter eftersom landet var lamslaget av en depression. Tillslut så förbjöds dessa pengar av centralbanken i Österrike för att de inkräktade på bankens monopol.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Denna artikel ifrån E24.se dök upp i vårt diskussions forum (tack Gäst_Roger!) och är otroligt intressant. I artikeln säger professorn David C Korten följande:

- Hälsa, ett lyckligt barn, välmående miljö, ett meningsfullt jobb och fred. De sakerna är verklig välfärd och det är det som vi bör diskutera. Pengar är bara en illusion som inte säger någonting om människors behov.

Det är kul att se att en professor ifrån Harvard har insett vad som är viktigt och att pengar är en illusion som skapas ifrån tomma intet.

De värden som byggs upp på finansmarknaden, inte minst på Wall Street och andra börser, kallar han för en "fantomvälfärd".

Ekonomin, menar han, ska i stället användas som ett verktyg att maximera det som människan egentligen bryr sig om.

Mycket visa ord och det är vad som är målet med en Ekonomisk Reform att skapa detta nya samhälle där vi maximerar människans potential och inte ett företags vinst.

David C Korten vill se ett samhälle där vi är mer lokala med mindre företag och alla deltar med produktivt arbete. Inte där storföretagen ägnar sig åt att maximera vinsten. Han är kritisk till makten som storföretagen och banker har över den vanliga befolkningen.

Äpplen, menar han som exempel, ska inte exporteras till ett land som redan har en egen äppelproduktion.

Detta är ett fenomen vi ser eftersom företag outsourcar för att kunna tjäna mer pengar genom att producera i länder med billig arbetskraft för att sedan exportera till andra länder.

Precis som andra samhällsomvälvande episoder – som den amerikanska medborgarrörelsen – måste det börja med ett samtal.

Detta försöker Ekonomisk Reform göra, se till så en diskussion skapas kring hur pengar fungerar och pengar skapas bland våra beslutsfattare och politiker. Därför är det viktigt att du stödjer oss (vilket är gratis) så politikerna ser att det finns ett intresse i att skapa ett nytt bättre samhälle.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

Pengar är det som vi alla använder som bytesmedel. I tider med lågkonjunkturer så finns det mindre pengar och under högkonjunkturer så finns det mer pengar. I tider då det finns lite pengar (vilket är för att lån betalas in och räntor höjs vilket skapar mindre pengar eftersom pengar skapas främst genom lån som minskar p.g.a. räntan) så blir välfärden sämre.

När jag lärde mig förstå att pengar skapas ur tomma intet och att pengarnas tillgång påverkar hur bra vi har det, så var det som en aha-upplevelse. Många tror att hög- och lågkonjunkturer är något vi måste ha, vilket inte är sant. Vi hade kunnat basera våra tillgångar på vad vi faktiskt har för tillgångar eftersom allt skapas ur vår planets resurser. De enda verkliga lågkonjunkturer vi skulle haft i Sverige är om våra tillgångar i form av t.ex. mat blir mindre så det inte räcker. Idag skapas lågkonjukturer för att det inte finns tillräckligt med pengar, även om maten och alla andra råvaror samt arbetsföra människor finns.

Lösningen är att vi slutar skapa majoriteten av alla pengar genom lån. Istället borde vi skapa majoriteten av alla pengar utan skuld. Denna skapade majoritet utav pengarna som skapas utan skuld skulle användas som drivkraft genom exempelvis löneutbetalning för utfört arbete.

Dagens system bidrar till en överkonsumtion och handel med onödiga varor för att människor vill tjäna pengar. Målet att tjäna pengar är så stort för att det finns för lite pengar. Egentligen borde det inte spela någon roll vad man jobbar med utan allt skulle ge bra betalt, sen får de arbeten med större ansvar lite mer betalt för att de tar ansvar. T.ex. ser till så vårt ekonomiska system fungerar och vi inte överkonsumerar och tär på vår planets välmående. Istället för att ha ett mål att tjäna pengar borde vi alla ha som mål att se till så andra har det bra, genom t.ex. arbete såsom äldrevård, sjukvård, mattillverkning osv. Även tjänstearbeten och städarbeten är viktiga för andras välmående. Arbeten som dock handlar om att tjäna pengar med pengar gör inte lika stor nytta idag jämfört med hur lite de arbeten som verkligen gör nytta ger i betalning.

Pengasystemet vi har idag är inte hållbart på sikt plus att det värdesätter pengar (som har ett abstrakt förtroendeskapat värde) framför människan samt miljön. Vi måste ha ett hållbart och rättvist ekonomiskt system, och det så snabbt som möjligt. Det enda som kan göra så vi får det är genom en reform. Så stöd en ekonomisk reform idag (vilket är kostnadsfritt) så vi blir fler som vill ha ett nytt bättre och mer hållbart samt optimalt ekonomiskt system!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

[Uppdaterad 2010-02-02]

Roger ifrån Västerbotten uttryckte sig väldigt bra när han sa:

"Pengar har ursprungligen inget eget värde utan symboliserar bara andra sakers värde, och skapades för att underlätta handel med andra saker. Idag har pengar fått ett eget, fiktivt, värde och det handlas med pengar för att skapa mer pengar. Sjukt."

Detta är något som nationalekonomer och rent generellt vårt system och därmed våra politiker inte förstår fullt ut. De förstår att pengar måste ha ett värde, men de förstår inte att värdet är fiktivt på det sättet att pengar blir mer värda än en människas liv - trots att pengarna skapas ur tomma. Förr utfördes arbete som behövdes för samhället vilket man kunde se som värde i pengar, eftersom pengar kan vara drivkraft till att insipirera till utfört arbete.

Idag så är pengar främst en drivkraft till att skapa mer pengar. Samhällsnyttan har försvunnit, och den måste vi ta tillbaks! (Även om det fortfarande utförs samhällsnytta så är det en för stor del av ekonomin som handlar om att skapa pengar med pengar).

Sprid ordet om en Ekonomisk Reform!

Värdet måste återgå till att representera våra saker vi gör och producerar. Värdet på pengar måste fixeras och kopplas till verklighetens produkter och tjänster samt vad det kostar att helt enkelt överleva med mat och husrum.

Pengar skapas idag på ett sätt som gör att vi får mer problem än vad vi kunde ha löst. Om pengar skapas utefter efterfrågan och tillgång samt med ett mål att alla ska ha det bra så behöver inte problem uppstå. Problem existerar när vi t.ex. tillåter handel med en valuta och ser pengar som något viktigare värdemässigt än människans och miljöns välmående. Ett klockrent bevis på att vi värdesätter pengar framför människoliv är när nedskärningar sker inom skola, vård och omsorg. Det finns arbetsvilliga människor men det saknas pengar som ändå är skapade ur tomma intet (det betyder att det finns en oändlig tillgång av pengar).

Ser man dokumentären The Corporation så förstår man vad vi gör med vår natur genom våra företag. Roberto Savianos bok Gomorra är också ett bra tips så man förstår hur maffian utnyttjar dagens ekonomiska system. Genom att godkänna att vårt system fortsätter som det gör så godkänner man maffians existens som ofta drabbar civila, samt som existerar för att civila strävar efter rikedom. I ett system där allas behov tillgodoses behöver vi inte ha den extrema önskan efter mer rikedom att vi tar till vapen för att skjuta oss till framgång som maffian gör. Ett nytt system kan ge alla det livet de alltid önskat sig. Men vi kommer inte dit om vi inte strävar dit.

Grundproblemet ligger i hur pengar skapas och att pengarnas värde enkelt kan manipuleras eftersom det är ett fiktivt värde byggt av ett extremt komplicerat system. Värdet måste återgå till att direkt representera människan och miljön. Undrar vilken eller vilka svenska nationalekonom/er som är med och skapar det historiska ögonblicket som ändrar vårt ekonomiska system. Mina gratulationer till dessa framtida pionjärer!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Sida: 1 2 3 4 5 6 7

Ekonomi