» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Sida: 1 2 3

Igår kunde man läsa en krönika, skriven av Gunnar Örn, i Dagens Industri som handlade om hur pengar skapas.

Det som var väldigt intressant är följande del som jag citerar:

"Så här går det till, med ett förenklat exempel: Anta att Riksbanken ökar den monetära basen med 100 "nytryckta" kronor genom att köpa tillgångar av en affärsbank. Banken har då en extra hundralapp i kassan.

Om banken behåller en tiondel som reserv kan den öka sin utlåning till hushåll och företag med 90 kronor.

När allmänheten i sin tur använder pengarna till att köpa varor och tjänster, återvänder de 90 kronorna så småningom till banksystemet. Som då behåller en tiondel i reserv och lånar ut 81 kronor, och så vidare.

Till slut kommer Riksbankens ökning av den monetära basen med 100 kronor att leda till att den totala penningmängden ökar med 1.000 kronor!"

Tänk om vi istället hade haft ett system där bankerna inte behöva ha målet att maximera vinsten. Tänk om alla pengar skapades genom finansiering av bra idéer? Tänk om bankernas mål var att förbättra för människan, samhället och miljön utan fördomar. Vad skulle hända om vi skapade pengar genom att värdesätta människan? Istället för att skapa pengar genom lån.

Tänk om riksbanken finansierade bankerna och bankerna inte behövde ta ränta på lånen, och ibland inte ens betalt för lånet. Tänk om de var experter som arbetade på bankerna och såg till så samhället, människan och miljön utvecklades på ett positivt sätt.

De banker som missköter sig blir nerstängda helt enkelt, det är riksbankens uppgift att se till så alla sköter sig. Samtidigt ser regeringen över riksbanken och om samhället går åt fel håll kan vi skylla på politikerna och så kan vi välja nya bättre politiker, vars mål är att främja människan, miljön och samhället.

Det är upp till oss - medborgarna i Sverige - att göra vår röst hörd. Stöd en reform och visa att du vill ha ett nytt bättre system!

Länk till artikeln i DI

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Det händer mycket i USA just nu. Ett nytt lagförslag som just nu har 165 stödjare (behöver 218) som heter HR 1207 handlar om granska USAs centralbank Federal Reserve.

Hör Ron Paul prata om sitt lagförslag och vad det innebär:

(Läs här om du vill ha texten till vad Ron Paul pratar om)

HR 1207 handlar om total genomskinlighet för centralbanken och det är något som idag inte finns då Federal Reserve agerar till stor del i hemlighet.

Ron Paul som ligger bakom detta lagförslaget har fått mycket medvind sedan valet bland folket och en hel del utrymme i media.

Lagförslaget kommer innebära problem för de som verkar vilja behålla makten att trycka pengar genom Federal Reserve som till större delen är privatägt och som sagt även agerar till stor del i hemlighet.

De som inte vill stödja lagförslaget anser att man inkräktar på den fria marknaden om kongressen ska kontrollera centralbanken. Ron Paul har svar på tal och hänvisar till hur dåligt centralbanken har skött sig samt att ordförande för centralbanken är placerad där genom politiken. Han anser inte att det inkräktar på fria marknaden och hans mål är att skapa ett bättre system som gynnar alla människor och inte endast de rika.

Det är spännande med sådana här lagförslag då de kommer revolutionera samhället. Ron Pauls mål är att stänga ner Federal Reserve och vad som ersätter det ska bli spännande att se. Förhoppningsvis ett system som skapar pengar på ett sätt som gynnar mänskligheten, samhället och miljön och som inte skapar pengar genom skuldsättning.

Dagens system skapar majoriteten av alla pengar genom skuld och därmed blir människan skuldsatt till bankväsendet.

Här är en till video där Ron Paul pratar om sitt lagförslag HR 1207:

Han berättar bland annat att Federal Reserve trycker pengar ifrån tomma intet samt att kongressen har noll insyn i vad Federal Reserve gör enligt lag. Ron Pauls lagförslag ger kongressen insyn i Federal Reserve och den stödjs av såväl demokrater som republikaner. Det är sunt förnuft att man ska kunna se vad Federal Reserve gör med tanke på den makt de har när de styr hela landets ekonomiska system genom att styra mängden pengar.

Ron Paul säger att Federal Reserve har mer makt än kongressen och presidenten eftersom de styr hela samhället genom pengarna.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (4)

Idag skapas pengar genom privata banker. Riksbanken trycker sedlar och mynt som vi använder rent fysiskt, och privata banker skapar kredit som endast är siffror på datorn.

Om alla skulle få pengar i sedlar och mynt skulle inte pengarna räcka till eftersom majoriteten av alla pengar endast existerar som kredit i datorn.

Jag tänker ge ett exempel på hur vi hur enkelt som helst kan lösa våra problem vi har inom offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är finansierad utav regeringen och där ingår sjukvård, infrastruktur, skola, äldreomsorg, pension osv. För någon månad sedan gick Reinfeldt ut och sa att pengarna inte räcker till för kommunerna och detta kommer resultera i att parkförvaltning och liknande inte har råd att ha lika många anställda. Detsamma gäller inom skolan och andra offentliga organ.

För att regeringen ska har råd att finansiera den offentliga sektorn kan de antingen höja skatterna, ta lån genom riskbanken, andra banker eller stater, eller sälja ut ägodelar såsom systembolaget.

Nu måste man fråga sig en sak. Hur skapas pengar? Privata banker skapar pengar genom Fractional Reserve Banking (FRB), det tillförs totalt sett mer kredit genom FRB. Riksbanken kan trycka pengar ifrån tomma intet emot en statsobligation (ett 'jag är skyldig dig' papper) som staten ger Riksbanken.

Nästa sak man ska fråga sig är: Varför trycker inte regeringen själv pengarna som behövs utan att låna ifrån t.ex. Riksbanken? Vi säger att det fattas 100 miljarder kronor för att alla kommuner ska ha råd med sina utgifter. Staten har endast 10 miljarder ifrån sina inkomster. Istället för att låna 90 miljarder som i framtiden måste betalas av, så kan de lika gärna trycka dessa 90 miljarder helt utan skuld och helt utan ränta.

Då skulle inte kommunerna få problem med t.ex. skola, vård och omsorg. Vi skulle inte heller få sämre levnadsstandard. Samtidigt skulle regeringen kunna sänka skatten för att ge folket mer pengar i fickan då matpriserna och liknande går upp.

De som är emot ett sådant system att regeringen trycker pengar själv är bankirerna som har ett järngrepp om ekonomin samt de som utbildats inom ekonomin utefter bankirernas ramar. Det är också personer som genom t.ex. kapitalism fått det bra och som ser allt det positiva som kapitalism skapat.

Själva skapandet av pengar är större än kapitalism eller socialism. Det en sund människa måste fråga sig är:

Om en centralbank kan skapa pengar ifrån tomma intet genom en obligation och därmed skuldsätta en regering. Varför kan inte regeringen direkt själv skapa dessa pengar? Då hade de inte behövt skuldsätta framtida generationer som skulle få betala av lånet samt räntan.

USA idag betalar inte ens av sina lån, bara räntan.

Vi är förslavade av ett ekonomiskt system som är så enkelt men komplicerat genom byråkrati för att ekonomer, politiker och andra inflytetelserika personer inte ska förstå det fullt ut. Bankirernas största hot är Regeringar som skapar egna pengar på ett ansvarsfullt sätt med målet att ha 0% i inflation.

Exempel som Tyskland och bananrepubliker med skenande inflation är lärdomar på hur man inte ska göra. Detta används också som ett starkt argument att stater inte borde skapa egna pengar. Men då vill jag hänvisa till min tidigare fråga, nämligen: Är det verkligen bättre att låna pengar med ränta och sen vara återbetalningsskyldig istället för att trycka exakt samma mängd pengar själv? Hur kan det vara sämre för ekonomin att skapa egna pengar på ett sådant sätt?

Jag tror ingen vettig person kan ha ett bra svar på det utan att krångla till saker och ting. Igen, ett lån som framtidens generation ska behöva betala tillbaks genom skatter kan inte vara bättre än att trycka exakt samma summa pengar själv utan att behöva betala tillbaks till någon. Det ger exakt samma påverkan på inflationen då bägge fall leder till att pengar tillförs i samhället, bara att i det ena fallet måste pengarna betalas tillbaks och därmed skuldsätts folket.

När stater äntligen trycker sina egna pengar så kan man genom skatter som höjs och sänks reglera mängden pengar för att undvika inflation. Däremot behöver staterna aldrig vara skyldiga massa pengar som belastar nationen och dess medborgare.

Några citat ifrån människor som varit involverade inom bankvärlden:

"The bank hath benefit of interest on all moneys which it creates out of nothing."
- William Paterson, grundare av Bank of Englad 1694 som blev en privatägd bank.

"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."
- Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), grundare av Rothschild dynastin.

"I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people."
- Reginald McKenna, som ordförande för the Midland Bank, som vände sig till aktieägarna 1924.

Det finns många andra citat som sträcker sig genom ett tidspan på ca 300år. Så detta med att banker skapar pengar är inget nytt, det är bara extremt förträngt och hemlighålls. Det är tack vare Internet och den informationsspridning som finns här som gjort att många fler har börjat vakna upp till att vi behöver en Ekonomisk Reform.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (5)

Min idé till Ekonomisk Reform kommer ifrån att jag lärde mig att pengar skapas genom ett oehört komplext system som bygger på att människor i alla led vill tjäna pengar. Jag träffade Nils Fagerberg som hjälpte mig ta fram sidan som rådgivare.

Om du är intresserad av en Ekonomisk Reform och vill bidra eller tycker saker borde ändras på denna sidan, så skicka mig ett email.

Det som skrämmer mig är att hela jorden är beroende utav pengar. Jag tycker inte pengar är något negativt, tvärtom, det kan vara otroligt positivt. Det som är problemet är att vi begränsar oss under pengar. En kapitalist kan argumentera sig till döds för att förklara hur bra ett kapitalistiskt system är, och likaså kan en socialist göra.

Jag vill vara så fräck och säga att det inte finns något blått (kapitalistiskt) eller rött (socialistiskt), vi är alla människor. Vi lever alla på samma planet och är i grund och botten byggda av samma grundämnen, vi är likadana om vi bortser ifrån våra ideologier.

Denna hemsida har anklagats att vara socialistisk och även kapitalistisk trots att den inte är något av de. Den är neutral och vill alla väl.

Målet med en Ekonomisk Reform är att skapa ett ekonomisk system som gynnar alla. Dagens system har fungerat bra under vår tillväxt men nu har vi nått ett skede där vi måste ändra på systemet.

T.ex. så läser jag i tidningen om hur Swedbanks problem kommer belasta dess kunder samt skattebetalarna. Pengar är som sagt en idé och som mitt tidigare blogginlägg tipsade om så finns det dokumentärer som enkelt förklarar hur systemet fungerar. Att vi som samhälle ska skapa något (pengar) som genom regler styr våra liv genom konjunkturer och har du otur spenderar du dina bästa år i en lågkonjunktur som drabbar skola, vård, omsorg osv. Är det inte sjukt?

Jag disktuerade med en väldigt intellektuell person och jag tyckte vi skulle ha ett system som undvek ränta samt att pengar skapades ansvarsfullt genom Riskbanken som styrs av Riksdagen / Regeringen. Dessa pengar som skapas är skapta utan att vara återbetalningsbara och helt utan ränta. Målet med dessa pengar är att gynna tillväxten i samhället och skydda samhälle ifrån fattigdom och de andra problemen som är beskrivna i Plan till Reform.

Han sa att om det är så enkelt och om vi inte har ett sådant system så måste det finnas en motkraft till ett så bra system. Vilket det naturligtvis finns. Det bevisar dokumentären Money Masters (Se online) som är på över 3timmar med fakta om hur Amerikanska Centralbanken kom till, som t.om. bryter emot konstitutionen. Kongressman Ron Paul är en av de pådrivande till att stänga ner Centralbanken i USA som ägs av privata intressen.

De som förstår systemet fullt ut försöker antingen ändra på det eller så låter de systemet gynna dem för deras egna intressen, och idag är majoriteten av alla pengar skapta ifrån skuld. Vilket betyder att människor, banker, företag och regeringar alla är skuldsatta och bakom detta är det ett fåtal som tjänar storkovan.

Ayn Rand sa en intressant sak: “So you think that money is the root of all evil. Have you ever asked what is the root of all money?”

Vad är roten till Pengarna? Det är skuld. De flesta pengar kommer till genom att någon tar ett lån och banken kan låna ut mer än vad de har i reserv. Samtidigt så skapar Riskbanken pengar genom att antingen ge ut lån (till t.ex. Staten) eller sälja pengar (sedlar & mynt) till banker. De skapar alltså pengar med en slags skuld. (Ring de själva, jag gjorde det).

Om vi istället hade skapat pengar till förmån för människan, samhället och miljön så hade vi inte behövt skuldsätta oss på samma sätt som idag. Vi måste sluta ha banker och företag som ekonomisk avkastning som främsta målet. Istället måste människan, samhället och miljön komma i första hand och ekonomisk avkastning i andra hand. Detta kräver ett nytt system som gynnar alla.

Vill inte du göra idén till pengar till något som undviker alla problem som nämns i Plan till Reform? Isåfall, stöd en reform så vi kan influera politiker och institut så vi kan åstadkomma en ekonomisk reform!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

Det har blivit lite uppdateringar på sidan där Startsidan erbjuder lite av de senaste händelserna på Ekonomisk Reform. Samtidigt har Nyheter bytts ut till en Blogg och det kommer bli lite mer uppdateringar på Bloggen än vad det var i Nyheterna.

Det är roligt att så många stödjer en reform och jag har fått många mail av intresserade personer.

Vi lever i en speciell tid där allting verkar stå inför ett paradigmskifte. Samhället behöver ändras och det ifrån kärnan vilket är vårt ekonomiska system som återfinns överallt i vårt vardagsliv.

Pengar är ett koncept som vi skapat och idag låter vi pengar styra våra liv mer än nödvändigt. De som har det bra verkar inte bry sig så mycket om de som inte har det bra, och de som inte har det bra vet inte hur vi ska få det bättre.

Det är viktigt att så många som möjligt visar sitt intresse till ett nytt och bättre Ekonomiskt System genom att stödja en reform. Det gör du här.

Samtidigt så har jag fått veta ifrån en Moderat att Ekonomisk Reform sidan är för socalistisk och en Vänsterpartist sa att den var för kapitalistiskt. Vilket är väldigt ironiskt.

EkonomiskReform.se är partipolitiskt obunden och kan ses som neutral. Målet är att skapa ett bättre system som gyllar alla, oavsett om man är kapitalist eller socialist. Det är nästan lite barnsligt att tänka i de banorna att vi måste ha två läger, en höger sida och en vänster sida. Vi är alla människor som sitter i samma båt, nämligen Planeten Jorden.

Det är tillsammans som vi kan göra systemet bättre, oavsett politisk bakgrund.

Några tips för den som vill förstå systemet bättre är dokumentären Money As Debt (45min). Den förklarar på ett väldigt enkelt sätt hur det går till när vi skapar pengar.

Själva grunden för en Ekonomisk Reform är att göra Sverige och världen bättre, det handlar inte om att göra alla fattiga utan att höja vår levandsstandard ytterligare där problem som dagens finanskriser inte längre existerar.

Läs mer om varför vi måste reformera systemet under fliken Plan till Reform.

Nytt är också två stycken artiklar av Alf Hornborg som går att läsa under fliken Artiklar.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Sida: 1 2 3

Ekonomi