» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Sida: 1 2 3

Ett stort problem med dagens ekonomiska system är att pengar (i form av krediter) skapas ur tomma intet utav privata banker. Över 90% av hela Sveriges penningmängd är skapade genom skuldsättning utav individer, företag och även hela länder. Pengar skapas när någon skuldsätts. Vi i Nätverket Ekonomisk Reform anser att ingen behöver skuldsättas för att pengar ska skapas.

Den enklaste lösningen för ett land hade varit om landets regering skapade pengar skuldfritt genom en statlig bank. Det kunde gått till så att det inför varje halvår, kvartal eller varje år gjordes en budgetplanering över hur mycket pengar som behövs skapas och sen spenderas dessa pengar utan skuld till diverse kommuner som i sin tur t.ex. kontrakterar privata företag.

På så sätt skulle pengar cirkulera i samhället utan att någon blir skuldsatt eller att det skulle bli penningbrist för som idag när ingen vill ta lån så skapas det inga pengar. Staten och dess kommuner (som är vi alla medborgare, varav några av oss representerar resterande i regeringen, kommunfullmäktige, riksdagen etc.) skulle aldrig behöva begränsa sina verksamheter eller spara pengar då alla pengar som finns går att tillgå, det enda som behövs är material och arbetskraft.

Lösningen är så enkel, vi behöver bara skapa pengar utan skuld och för allmänhetens bästa, och det fungerar mycket bättre än dagens system eftersom vi idag har nedskärningar och problem inom t.ex. skola, vård och omsorg. Att tillåta dagens pengar att skapas ur skuld och att pengar enbart kan komma in i samhället genom skuld är inget annat än ett skuldslaveri, och det är det väl ingen av oss som vill fortsätta att leva i?

Ett initativ som startats i England är Positive Money som i denna video förklarar en enkel lösning precis som jag ovan beskrev en simpel lösning:

Det finns andra problem som måste åtgärdas i samma veva som staten tar tillbaks sin egna suveränitet genom att skapa sina egna pengar istället för att privata aktörer skapar samhällets pengar. Ett sådant problem är vår börsmarknad och hela spekulationsmarknaden där man kan spekulera i t.ex. en akties upp- eller nergång. Spekulation i valutan måste också stoppas och ett mål sättas där vår valuta alltid har samma värde för att slippa inflation. På sikt borde allting bli billigare och gå emot gratis istället för att bli dyrare och dyrare.

Även ett samarbete med övriga världen måste skapas och redan idag så diskuteras det att skapa ett nytt ekonomiskt system bland diverse länder, så diskussionen är redan igång.

Vi behöver gå ifrån dagens ekonomi som bygger på girighet, vinstmaximering och spekulation till ett system som bygger på empati, utveckling och på vad som behövs i nuet.

Pengar kan skapas för att projekt ska genomföras, för att forskning ska utföras, och för att barn ska få utbildning, sjuka ska får vård och samhället ska få sig ett ansiktslyft och vägar samt hus ska byggas, och allt detta kan göras utan att någon skuldsätts.

Pengar kan och borde skapas skuldfritt av nationen för nationen och för nationens invånare, inte som idag utav privata banker vars syfte är vinsmaximering utan hänsyn för de människor som har det svårast. Pengar fungerar som kroppens blodomlopp, vilket är att se till så kroppen fungerar och får allt den behöver ha, och det är pengarnas uppgift i vårt samhälle, se till så allt fungerar och alla får vad de behöver ha. Pengar är ingen bristvara, vi kan skapa hur mycket pengar vi vill, för redan idag så är ca 95% av alla pengar enbart siffror i datorn (krediter). Det som ska bestämma vad vi som samhälle kan och inte kan göra är hur mycket arbetskraft samt material vi har, pengar ska bara underlätta arbetet så alla kan skaffa vad de vill när de arbetat och fått betalt. Pengar borde precis som blodet i våra kroppar skapas i sådan mängd att det finns balans mellan köpare och säljare, och att det som behövs utföras utförs.

Finanskriser skapas för att vi lever med ett spekulationsbaserat ekonomiskt system. Det finansiella är viktigare än hur människor mår och i recessioner så måste vi göra nedskärningar inom t.ex. skola, vård och omsorg bara för att pengar saknas och ingen vill låna mer. Alternativet är att skuldfritt skapa pengarna som behövs, då skulle vi få ett mer humanare samhälle där vi inte är skuldslavar som måste skära ner i vårt välstånd bara för att pengar skapas genom utlåning.

2012, är det början på en ny skuldfri värld?

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

[Uppdaterad 2011-04-18]

Förra året inför seminariet med Ellen Brown och Bill Still så skickade vi i Nätverket Ekonomisk Reform ett personligt brev till över 400 medier och till alla som satt i Riksdagen (300+).

Nu snart ett år senare så har vi inte sett någon förändringar hos politiker eller media. Det har kommit ut några artiklar om hur pengar skapas exempelvis Den lätta konsten att göra Pengar.

Vi har inte heller fått något gensvar på vårt brev och nu räknar vi med din hjälp. Det är att alla ni som vill ha et bättre penningsystem skriver under namninsamlingar och sprider dem vidare. Vi har vår namninsamling här på Ekonomisk Reform som är kopplad till Namninsamlingen Skapa Pengar (http://www.skapapengar.nu/). När den når ett par tusen kan vi kräva svar ifrån regeringen och riksdagen.

En annan namninsamling är Steg3's Namninsamling (http://www.steg3.se/) som ifrågasätter tillväxten.

Citat ifrån Steg3:

Vi är fastlåsta i en samhällsmodell som kräver ständig tillväxt för att fungera. Allt mer tyder på att det kan vara en miljömässigt ohållbar modell på sikt. Men trots alla varningssignaler lyser denna fråga med sin frånvaro inom politiken och samhällsdebatten.

När ska våra folkvalda inse att vi måste ha en ny penningpolitik?

När ska våra folkvalda inse att vi inte behöver skapa pengar genom utlåning?

När ska våra folkvalda inse att pengar kan skapas till allas fördel utan skuld?

När ska vi få ett system som fungerar utan återkommande finanskriser?

Hur ska vi få detta system om de som styr inte ens lyssnar på oss människor som lärt oss se hur systemet fungerar? Vet de som styr inte om det? Är dem rädda för makten bakom pengarna? Isåfall var är hjältarna? Var är dem som har kurage nog att sätta sig emot bankirerna som skuldsätter hela världen?

Svaren på dessa frågor är att desto snabbare namninsamlingarna skrivs under och desto fler som vågar ta upp debatten i riskdagen, desto tidigare kommer vi kunna ändra systemet. Det är fler och fler som engagerar sig och världen verkar förbereda sig på ett nytt ekonomiskt system.

För att förstå hur pengar skapas och fungerar hänvisar vi till Bill Stills utomordentliga dokumentär The Secret of Oz som finns på youtube i sin helhet (http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI). Den finns nu också med svensk undertext. Tryck på knappen CC under videon för att aktivera texten om den inte är aktiverad (tryck först på knappen med en pil som pekar uppåt om knappen CC inte syns, videon behöver vara startad för att CC ska synas).

För er yngre som inte orkar se en dokumentär men som gillar underhållning så rekommenderas The American Dream skapad av The Provocateur Network. Denna video på 30 minuter utbildar dig i pengarnas historia och hur pengar skapas, även om allt inte stämmer så ger den en bra förklaring på hur pengar kan manipuleras och hur de skapas. Se den på youtube här: http://www.youtube.com/watch?v=ZPWH5TlbloU

Glöm inte att berätta för nära och kära, bekanta, arbetskamrater och vänner om hur pengar fungerar. Be dem skriva under namninsamlingarna så reformförespråkare kan gå med dem till regeringen och kräva att de gör något åt vårt penningsystem!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (4)

Detta är ett exempel utav flera på hur pengar blir till när regeringen behöver pengar. Föreställ dig scenariot att regeringen behöver 60 miljoner för att investera i bättre välfärd och kan därmed utefter nuvarande regler antingen höja skatter, sälja tillgångar alternativt öka vinsterna i dem (vilket drabbar konsumenterna) eller ta ett lån. Oavsett val så kommer allting dock att drabba medborgarna, som är konsumenterna, negativt förr eller senare.

Om regeringen tar ett lån så skapas det nya pengar på detta sätt i ren simpel praktik:

 

STEG 1

Först så skapar staten en obligation (statspapper, ett Jag-Är-Skyldig-Dig papper) som banken får när den ger staten ett lån. Obligationen är bevis på att staten ska betala tillbaks utlånaren d.v.s. banken.

 

 

STEG 2

Staten får krediter ifrån banken som kan spenderas utav regeringen.

 

 

STEG 3

Staten betalar tillbaks lånet + räntan över en överenskommen tid.

 

Bankerna kan skapa ännu mer pengar eftersom statens lånade pengar kommer hamna hos en bank som kan mångdubbla statens pengar genom att låna ut pengar i form av krediter. Bankerna har makten att skapa (och de har skapat) ca 95% av Sveriges penningmängd genom att skuldsätta (med ränta) privatpersoner, företag och hela länder. Pengar som cirkulerar i samhället hamnar i de flesta fall hos en bank, som sedan mångdubblar beloppet. Hela banksystemet fungerar som en sluten loop, därför mångdubblas penningmängden förr eller senare av banker. (Se denna artikel i SvD: Den lätta konsten att göra pengar )

Michael Maloney uttryckte sig nyligen när han föreläste för bankirer om hur penningsystemet skapar pengar på följande sätt till bankirerna:

Ni blir rika av detta systemet, så det är riktigt fördelaktigt för er.

Han berättar i föreläsningen om hur pengar skapas i USA och visar att pengarna skapas genom att skuldsätta andra. Banker har dock fördelen att mångdubbla utlåningen och tjäna otroliga mängder med pengar.

Se föreläsningen där Michael Maloney föreläser för bankirer här: Del 1, Del 2 (totalt ca 25min). Ett till citat ifrån Michael är vad han tycker om dagens sätt att skapa pengar:

Det överför rikedomar ifrån medborgarna till bankerna och staten.

Jag och jag tror andra med mig håller med om att vi borde ha ett rättvist system som gynnar alla, inte bara några få. Detta handlar inte om höger eller vänster politik utan om vem som ska gynnas när pengar skapas, alla eller några få? Dagens system har gett bankerna och finansiella institut mer makt än en vald regering, eftersom regeringen lånar av de finansiella instituten (bankerna). Sedan betalar regeringen med hjälp av skattebetalarna tillbaks bankerna lånet plus räntan.

En privat kommersiell bank i Sverige kan skapa pengar (krediter) ur tomma intet genom utlåning så länge det finns kapitaltäckning för 8 %. Om täckning inte finns lånar banken nya pengar ifrån centralbanken för att täcka bokföringen som måste vara balanserad. En utlåning för banken innebär en inlåning i form av värdepapper (t.ex. obligation). När 10 000kr lånas ut så lånas samtidigt det in till banken som 10 000kr i pant (värdepapper).

Frågan man borde ställa sig: Varför skapas inte pengar rättvist? Varför ska få (banker) tjäna på alla (samhället)?

Ett alternativ som vi borde återinföra i Sverige är att staten lika enkelt som banken kan skapa krediter ifrån tomma intet men utan skuld och ränta (självklart utefter en strikt budget). Varför ska endast privatägda banker ha rätten att skapa över hälften av samhällets pengar, dessutom i form av skulder och räntor som belastar samhället till deras fördel? Historiskt har detta bevisat sig vara katastrofalt!

Skriv gärna ett email eller en kommentar med andra exempel på hur pengar idag skapas eller istället skulle kunna skapas! Nästa blogginlägg kommer ge ett exempel på hur pengar kan skapas med fördel för alla.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

Pengar är det som vi alla använder som bytesmedel. I tider med lågkonjunkturer så finns det mindre pengar och under högkonjunkturer så finns det mer pengar. I tider då det finns lite pengar (vilket är för att lån betalas in och räntor höjs vilket skapar mindre pengar eftersom pengar skapas främst genom lån som minskar p.g.a. räntan) så blir välfärden sämre.

När jag lärde mig förstå att pengar skapas ur tomma intet och att pengarnas tillgång påverkar hur bra vi har det, så var det som en aha-upplevelse. Många tror att hög- och lågkonjunkturer är något vi måste ha, vilket inte är sant. Vi hade kunnat basera våra tillgångar på vad vi faktiskt har för tillgångar eftersom allt skapas ur vår planets resurser. De enda verkliga lågkonjunkturer vi skulle haft i Sverige är om våra tillgångar i form av t.ex. mat blir mindre så det inte räcker. Idag skapas lågkonjukturer för att det inte finns tillräckligt med pengar, även om maten och alla andra råvaror samt arbetsföra människor finns.

Lösningen är att vi slutar skapa majoriteten av alla pengar genom lån. Istället borde vi skapa majoriteten av alla pengar utan skuld. Denna skapade majoritet utav pengarna som skapas utan skuld skulle användas som drivkraft genom exempelvis löneutbetalning för utfört arbete.

Dagens system bidrar till en överkonsumtion och handel med onödiga varor för att människor vill tjäna pengar. Målet att tjäna pengar är så stort för att det finns för lite pengar. Egentligen borde det inte spela någon roll vad man jobbar med utan allt skulle ge bra betalt, sen får de arbeten med större ansvar lite mer betalt för att de tar ansvar. T.ex. ser till så vårt ekonomiska system fungerar och vi inte överkonsumerar och tär på vår planets välmående. Istället för att ha ett mål att tjäna pengar borde vi alla ha som mål att se till så andra har det bra, genom t.ex. arbete såsom äldrevård, sjukvård, mattillverkning osv. Även tjänstearbeten och städarbeten är viktiga för andras välmående. Arbeten som dock handlar om att tjäna pengar med pengar gör inte lika stor nytta idag jämfört med hur lite de arbeten som verkligen gör nytta ger i betalning.

Pengasystemet vi har idag är inte hållbart på sikt plus att det värdesätter pengar (som har ett abstrakt förtroendeskapat värde) framför människan samt miljön. Vi måste ha ett hållbart och rättvist ekonomiskt system, och det så snabbt som möjligt. Det enda som kan göra så vi får det är genom en reform. Så stöd en ekonomisk reform idag (vilket är kostnadsfritt) så vi blir fler som vill ha ett nytt bättre och mer hållbart samt optimalt ekonomiskt system!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Staten har inte råd att hjälpa SAAB, men vad är det som gör att staten inte har råd? Problemet är att det fattas pengar och att SAAB inte är vinstdrivande. Detta med att vara vinstdrivande är ett stort problem i dagens värld som få ledare verkar ta tag i.

Varför måste vi hela tiden tjäna pengar? Det är en bra fråga, och idag bygger samhället på att företag ska göra vinster. Företagens mål är inte att främst hjälpa samhällen att froda, att ha full sysselsättning eller skapa bra arbetsmiljöer eller bättre miljö. Deras främsta mål är att tjäna pengar, vilket ofta sker på människan och miljöns bekostnad. Som i fallet med SAAB där 8000 personer riskerar att bli av med sina jobb, för att inte tala om alla underleverantörer.

Ett företag idag arbetar utefter spekulation, man sätter upp en budget och räknar på hur mycket man kan tänkas behöva tjäna. En bättre idé hade varit att basera sin produktion utefter efterfrågan i nuet. Tänk om alla fick beställa sin bil ifrån SAAB och den byggdes på någon månad, det skulle givetvis ta mycket personal men då hade fler haft jobb. Problemet är då vart pengarna ska komma ifrån för att finansiera detta.

Pengar, hur skapas de?

Få förstår hur pengar skapas, men de skapas till en majoritet genom vårt banksystem när någon tar ett lån. Banken räknar med att få tillbaks lånet (som är pengar skapade ur tomma intet) för att inte få minus i sin balansräkning. Anledningen att man inte lånar ut till SAAB är för att SAAB inte kommer att kunna betala lånet eftersom de går med minus. Detta skulle bli ett likviditetsproblem för banken om de inte kan få tillbaka pengarna (som de skapat ur tomma intet, de lånar inte ut pengar de har, men de måste följa bokförings regler).

En lösning är statligt övertagande, men staten har inte heller råd, vilket är främst för att statens tillgångar är begränsade. Staten har inte tillgång att skapa egna pengar som banker kan göra vid utlåning. En orsak sägs vara att det skapar inflation, men detta är en myt (om pengarna skapas till att utföra arbete och i proportion till efterfrågan samt tillgång).

Som jag ser det så kunde staten - om de haft makten att skapa pengar - skapa pengar och ge till SAAB så företaget kan omstruktureras till att bli vinstdrivande, eftersom de uppenbart inte har så stor marknad som de en gång haft. Men att SAAB ska försvinna är skamligt då de tillverkar bra bilar. Dessa skapade pengar hade inte varit någon skuld utan en slags investering. Investeringen skulle gjort så människor inte blir arbetslösa och SAAB kan fortsätta sin verksamhet. Pengarna som skapats av staten (ur tomma intet precis som banksystemet gör idag) skulle skapa ett värde där människor kan fortsätta arbeta och man kan fortsätta producera SAAB:s bilar. Däremot så borde man inte tillverka mer än vad som efterfrågas och för att det jag pratar om ska fungera behöver vi verkligen en ekonomisk reform.

Många förstår inte det, men dagens system fungerar helt omvänt mot vad det borde ha gjort. Det vi har åstadkommit under det senaste århundradet är ingenting emot det vi kan göra om vi börjar skapa pengar till förmån för människan samt miljön istället för att skapa pengar för att skapa vinst. Jag ska gå in i detta lite mer detaljerat i ett framtida blogginlägg.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Sida: 1 2 3

Ekonomi