» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Vad är värdet i pengar? Förr var pengar värda guld och även silver. Man kunde byta sina pengar till dessa metaller och därmed visste man att det fanns ett värde i pengar.

Men varför värdesätta metaller framför människan?

När jag tänker på pengar och dess värde så utgår jag ifrån hur det ser ut idag, och idag har vi inga metaller (guld eller silver) som backar upp pengarna.

Majoriteten av alla pengarna (krediter) skapas när man tar ett lån genom en bank. Så majoriteten av alla pengar skapas genom att någon skuldsätts, och därmed blir pengarna skapade ifrån skuld.

Vad värdet i pengarna är idag går att diskutera, men detta blogginlägg handlar om vad pengarna borde vara värda.

Istället för att skapa majoriteten av alla pengar genom skuld så borde vi skapa pengarna till människan och samhällets fördel. Genom dagens pengaskapande så gynnas privata banker som tjänar otroligt mycket pengar genom Fractional Reserve Banking. Deras mål är inte att ordna välfärd, infrastruktur, bättre vård, skola och omsorg osv. Deras mål är ekonomisk avkastning och ett maximerande av vinsten.

Det största problemet för människa och miljö

Ett av dagens största problem är att när staten behöver finansiera offentliga sektorn så får de pengar ifrån tillgångar och skatter. Har de inte tillräckligt med pengar måste de ta lån eller höja skatterna. De kan inte som banken skapa egna pengar. Om de inte vill låna och inte höja skatter eller sälja tillgångar så saknas pengar och människan samt miljön blir lidande. T.ex. genom återhållsamhet och nedskärningar inom skola, vård och omsorg.

Ett sunt system hade fungerat på detta viset:

1. Staten saknar 10 miljarder som kommuner, landsting och offentliga organ behöver. De gör en förfrågan till Riskbanken som sköter penningskapandet. (Privata banker kan inte längre göra som de gör idag och deras roll måste omformas i detta nya system.)

2. Riksbanken behandlar statens ärende och kollar vad pengarna ska gå till, de har ett ansvar emot samhället att gynna en sund tillväxt för människan, miljön och samhället. Det är inga konstigheter att ge dessa pengar till kommuner, landsting och offentliga organ då pengarna behövs till t.ex. löner och uppfräsching av t.ex. sjukvården. Så Riksbanken godkänner statens förfrågan.

3. Riksbanken trycker 10 miljarder utan att de är skapta ifrån skuld. Staten behöver inte betala tillbaks dessa pengar, de behöver inte heller betala någon ränta. Detta eftersom riksbanken inte behöver någon vinst, och de i sin tur finansieras utav staten.

4. Staten får pengarna ifrån Riksbanken och använder de till sin budget för den offentliga sektorn och landets välmående.

5. Pengar går ut till Kommuner, Landsting, offentliga organ, privata företag som anlitats för att t.ex. bygga infrastruktur osv. Värdet i alla dessa pengar som skapats blir människan och hennes arbete som utförs. T.ex. sjukvårdare, polis, byggande av ny bro eller ny motorväg. Allting som dessa skapade pengar motiverar människan att göra blir värdet, istället för skuld som dagens pengar skapas ifrån.

6. Skulle det bli för mycket pengar på marknaden så kan skatterna höjas och pengarna cirkluerar tillbaks till staten som enkelt bränner dessa pengar om de får ett överskott och inte behöver ha de till sin budget. (Staten behöver inget vinstintresse, de har tillgång till alla pengar de behöver)

Hur bankerna skulle kunna fungera

Om vi har Per och han precis fått jobb och fortfarande bor hemma, så kan vi anta att han vill ha ett eget hus. Då han hittat ett han vill ha så är priset 1,5miljoner kronor. Han går då till en bank och berättar om varför han skulle vilja ha 1,5 miljoner kronor och visar banken vad han ska köpa.

Banken, som inte längre behöver maximera sin vinst eller arbetar för ekonomisk avkastning utan istället fungerar som en slags penga mäklare, är den institution som bestämmer om Per får låna 1,5 miljoner eller inte.

Banken är privat och styrs av privata människor men finansieras utav staten eller riksbanken. De är en förlängning av riksbanken emot den privata sektorn. Dessa 1,5 miljoner som Per tillslut får låna eftersom banken godkänner hans lån trycks utav Riksbanken och ges genom Banken till Per.

Per och Banken gör en avbetalningsplan baserat på hans inkomst och han behöver inte betala någon ränta då varken riskbanken eller banken behöver ha ekonomisk avkastning. De tar ingen risk, de bara ser till att vi har ett välfungerande ekonomiskt system med pengar som skapas på ett sunt sätt. Vilket betyder att pengarna skapas i proportion till arbete, produkter, tillgång och efterfrågan.

Inflationsdrivande?

Ett motargument till att staten skapar sina egna pengar, som de princip gör i ovan scenario eftersom de får pengarna ifrån riksbanken utan lån samt ränta, är att detta är inflationsdrivande.

Jag hävdar att detta är felaktigt. Om vi utgår ifrån dagens ekonomiska system så hade staten enligt ovan scenario behövt låna 10 miljarder, och dessa hade sedan p.g.a. lånet och räntan belastat skattebetalarna längre fram.

I bägge fall tillförs samma summa pengar, men i lånefallet så belastar man befolkningen med en skuld och pengarnas värde är igen baserade på skuld.

Om staten däremot inte lånar eller trycker 10 miljarder så betyder det att kommuner, landsting och liknande får skära ner sin budget och gemene man blir drabbad. Målet med ett ekonomisk system ska vara att inte låta pengar skapa situationer där medborgarna drabbas negativt. Pengar är som sagt bara en idé.

Så det är en myt att det är inflationsdrivande med en stat som skapar egna pengar. Boken Bankerna och Skuldnätet är ett lästips till den som inte kan förstå hur bra det är med en stat som skapar egna pengar.

Ekonomisk Reform

En reform måste även bidra till att vi ser över företagande och ekonomi som helhet. Dagens spekulationsbaserade börser bidrar till sämre klimat för samhället. Speciellt med tanke på att företag måste maximera vinsten och därmed kan bli tvugna att dra in på löner för att deras aktieägare ska vara glada och inte sälja.

Aktiebolag kommer att finnas kvar efter en ekonomisk reform, men deras första mål kommer inte vara att maximera vinsten. De kommer istället liksom riksbanken och staten att sträva efter att göra samhället bättre för människan, samt skydda miljön. Deras mål är att sysselsätta människan i givande arbete med givande resultat för samhället som helhet. Målen att mininera fattigdom, orättvisor och kriminalitet genom ett ekonomisk system som gynnar alla är vad alla människor inom företag, kommun, staten osv ska sträva emot.

En människan ska kunna känna att han/hon tillför samhället något och hjälper till att skapa en bra värld för alla att leva i.

Spekulationen som existerar idag kommer inte att existera på samma sätt, då vi måste sluta spekulera i framtiden och se till att ha det så bra som möjligt i detta nu.

Samtidigt som vi ändrar på det ekonomiska systemet måste staten ekonomisk att kunna stödja företag som förlorar på att vi reglerar aktiemarknaderna. Även spekulation i valutor måste sluta, då det är möjligt att spekulera bort värdet i ett helt lands valuta (vilket skedde bland annat med Tyskland enligt deras riksbankschef när Tysklands värde i valutan blev urholkat).

Har du några mer idéer på hur värdet i pengar bäst kan skapas så människan, samhället och miljön gynnas?

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (5)

Ekonomi