» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Pengar är det som vi alla använder som bytesmedel. I tider med lågkonjunkturer så finns det mindre pengar och under högkonjunkturer så finns det mer pengar. I tider då det finns lite pengar (vilket är för att lån betalas in och räntor höjs vilket skapar mindre pengar eftersom pengar skapas främst genom lån som minskar p.g.a. räntan) så blir välfärden sämre.

När jag lärde mig förstå att pengar skapas ur tomma intet och att pengarnas tillgång påverkar hur bra vi har det, så var det som en aha-upplevelse. Många tror att hög- och lågkonjunkturer är något vi måste ha, vilket inte är sant. Vi hade kunnat basera våra tillgångar på vad vi faktiskt har för tillgångar eftersom allt skapas ur vår planets resurser. De enda verkliga lågkonjunkturer vi skulle haft i Sverige är om våra tillgångar i form av t.ex. mat blir mindre så det inte räcker. Idag skapas lågkonjukturer för att det inte finns tillräckligt med pengar, även om maten och alla andra råvaror samt arbetsföra människor finns.

Lösningen är att vi slutar skapa majoriteten av alla pengar genom lån. Istället borde vi skapa majoriteten av alla pengar utan skuld. Denna skapade majoritet utav pengarna som skapas utan skuld skulle användas som drivkraft genom exempelvis löneutbetalning för utfört arbete.

Dagens system bidrar till en överkonsumtion och handel med onödiga varor för att människor vill tjäna pengar. Målet att tjäna pengar är så stort för att det finns för lite pengar. Egentligen borde det inte spela någon roll vad man jobbar med utan allt skulle ge bra betalt, sen får de arbeten med större ansvar lite mer betalt för att de tar ansvar. T.ex. ser till så vårt ekonomiska system fungerar och vi inte överkonsumerar och tär på vår planets välmående. Istället för att ha ett mål att tjäna pengar borde vi alla ha som mål att se till så andra har det bra, genom t.ex. arbete såsom äldrevård, sjukvård, mattillverkning osv. Även tjänstearbeten och städarbeten är viktiga för andras välmående. Arbeten som dock handlar om att tjäna pengar med pengar gör inte lika stor nytta idag jämfört med hur lite de arbeten som verkligen gör nytta ger i betalning.

Pengasystemet vi har idag är inte hållbart på sikt plus att det värdesätter pengar (som har ett abstrakt förtroendeskapat värde) framför människan samt miljön. Vi måste ha ett hållbart och rättvist ekonomiskt system, och det så snabbt som möjligt. Det enda som kan göra så vi får det är genom en reform. Så stöd en ekonomisk reform idag (vilket är kostnadsfritt) så vi blir fler som vill ha ett nytt bättre och mer hållbart samt optimalt ekonomiskt system!

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Ekonomi