» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Under finanskrisen så växte bankerna som var för stora för att falla och är nu ännu större. De har köpt upp mindre banker till vrakpriser och är nu större än någonsin. Problemet med dessa banker är att de existerar för att vinstmaximera, deras mål är att tjäna pengar - vilket de är bra på, men till vilket pris?

Priset får skattebetalarna betala. Problemet är också att bankerna som är för stora att falla blir mer kraftfullare än stater. Ett citat ur Andreas Cervenkas artikeln Wall Street håller USA gisslan förklarar vad jag menar:

På bolån har de [JP Morgan, Wells Fargo och Bank of America] tredubblat marknadsandelen till 57 procent. Om Citigroup räknas in har kvartettens tillgångar sedan 2007 ökat med 56 procent till svindlande 7 700 miljarder dollar, ungefär 22 gånger Sveriges BNP.

Ovan citat visar att den totala ekonomiska aktiviteten på bolån hos 3 stora banker är hela 22 gånger större än hos Sverige. Bankerna har mer makt än hela Sveriges land.

Pengar är makt eftersom pengar får vår värld att gå runt. Det som vi i nätverket Ekonomisk Reform förespråkar är att pengar ska skapas till allas fördel. I dagens läge så har imperium skapats som är finansiellt kraftfulla där de själva sitter på penningmakten eftersom de genom krediter (lån till t.ex. allmänheten) kan mångdubbla penningmängden. Genom lånen som är ~95% av vår penningmängd tjänar de stora pengar på räntor.

Hedgefonder har möjligheten att förvärra finansiella kriser genom att de spekulerar i nergång. Under krisen sedan 2008 har de t.ex. blanket (spekulerat i nergång) att Euron ska gå ner i värde. Hur kan vi tillåta banker vars mål är att vinstmaximera vilket de gör på miljön och människans bekostnad? Jag tror ingen människa som inte tillhör oligarkin vill att vi ska leva i ett samhälle där många är skuldslavar till få eftersom bara få har tillgång att skapa pengar för att själva tjäna pengar.

Alternativet som jag själv förespråkar är statligt skapade pengar som skapas till fördel för människan och miljön. Statligt skapade pengar sägs skapa inflation, men det gör bankerna redan idag när de skapar krediter. Problemet med banker är att de skapar pengar för att tjäna mer pengar och deras ansvarslösa utlåning skapar ständigt återkommande finanskriser. Staten kunde skapat de pengar som behövs för att täcka budgetunderskott och hålla igång Sverige. Istället för att skapa pengar kunde stater skapat pengar för att människorna och miljön ska må bra.

Vi måste alla tänka om när det gäller att ha ett samhälle som bygger på att vinstmaximera. Det går inte att göra sträva efter evig ekonomisk vinst för då blir det som det är just nu - ett samhälle där vi tävlar om vår överlevnad. Vi får ett samhälle där människor och miljön blir lidande eftersom stora företag främst bryr sig om att vinstmaximera och ha nöjda aktieägare (som vill maximera sin vinst). Istället kunde vi haft ett samhälle där vi tävlar om att göra det så bra som möjligt för varandra. Ett exempel är om vi skapade pengar genom staten för att direkt finansiera projekt. Projektet t.ex. ett nytt sjukhus kunde annonseras ut till entreprenader som alla gav sina förslag sen kunde det bästa förslaget - oavsett kostnad - väljas ut (kanske av medborgarna direkt genom röstning). Kostnaden spelar ingen roll eftersom staten skapar de pengar som behövs för att slutföra projektet.

När pengar skapas som jag precis beskrev, för att finanisera t.ex. ett projekt, så blir värdet i pengarna projektet som skapades samt all arbetskraft. Staten kan finansiera sig själv självklart ansvarsfullt och med målet att människor och miljön ska må bra. När pengar skapas i nuläget så kan vi inte skapa det som behövs om kapital saknas och ingen finansiär är villig att tillföra kapital. Detta eftersom hela pengasystemet bygger på att alla hela tiden vill vinstmaximera. Skulle staten skapa pengar ska deras mål inte vara att vinstmaximera, utan att se till så samhället fungerar bra och alla mår bra.

Det är dags att ge makten till hela världens befolkning, det är dags att pengar skapas till allas fördel och inte till några enstakas. Vem skapar pengar? Vem ska tjäna på att pengar ska skapas? Några få, eller alla? Nu på 2000-talet är det dags att Wall Street oligarkerna förstår att pengar är ett medel till att bygga en bättre värld för oss alla, inte enbart för sig själva genom vinstmaximering.

Det är inte lätt för oss i Nätverket Ekonomisk Reform att påverka beslutsfattare då vi inte har några pengar att lobba med. Andreas Cervenka skrev i den tidigare nämnda artikeln:

Men president Obamas tuffa retorik till trots så ger hans nya finansreform ingen lösning på problemet med banker som är ”too big to fail”.

Med tanke på att bankerna anlitade över 1 500 lobbyister för att påverka den nya lagen är det möjligen mindre förvånande.

Bankerna är intresserade utav att fortsätta vinstmaximera och använder makten (pengarna) de har att påverka lagar så de kan fortsätta. Hjälp oss genom att skriva under uppropet SkapaPengar.nu samt sprida den vidare så vi kan lyfta frågan via uppropet utan att behöva lobba emot bankernas makt.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (2)

Ekonomi