» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Ett stort problem med dagens ekonomiska system är att pengar (i form av krediter) skapas ur tomma intet utav privata banker. Över 90% av hela Sveriges penningmängd är skapade genom skuldsättning utav individer, företag och även hela länder. Pengar skapas när någon skuldsätts. Vi i Nätverket Ekonomisk Reform anser att ingen behöver skuldsättas för att pengar ska skapas.

Den enklaste lösningen för ett land hade varit om landets regering skapade pengar skuldfritt genom en statlig bank. Det kunde gått till så att det inför varje halvår, kvartal eller varje år gjordes en budgetplanering över hur mycket pengar som behövs skapas och sen spenderas dessa pengar utan skuld till diverse kommuner som i sin tur t.ex. kontrakterar privata företag.

På så sätt skulle pengar cirkulera i samhället utan att någon blir skuldsatt eller att det skulle bli penningbrist för som idag när ingen vill ta lån så skapas det inga pengar. Staten och dess kommuner (som är vi alla medborgare, varav några av oss representerar resterande i regeringen, kommunfullmäktige, riksdagen etc.) skulle aldrig behöva begränsa sina verksamheter eller spara pengar då alla pengar som finns går att tillgå, det enda som behövs är material och arbetskraft.

Lösningen är så enkel, vi behöver bara skapa pengar utan skuld och för allmänhetens bästa, och det fungerar mycket bättre än dagens system eftersom vi idag har nedskärningar och problem inom t.ex. skola, vård och omsorg. Att tillåta dagens pengar att skapas ur skuld och att pengar enbart kan komma in i samhället genom skuld är inget annat än ett skuldslaveri, och det är det väl ingen av oss som vill fortsätta att leva i?

Ett initativ som startats i England är Positive Money som i denna video förklarar en enkel lösning precis som jag ovan beskrev en simpel lösning:

Det finns andra problem som måste åtgärdas i samma veva som staten tar tillbaks sin egna suveränitet genom att skapa sina egna pengar istället för att privata aktörer skapar samhällets pengar. Ett sådant problem är vår börsmarknad och hela spekulationsmarknaden där man kan spekulera i t.ex. en akties upp- eller nergång. Spekulation i valutan måste också stoppas och ett mål sättas där vår valuta alltid har samma värde för att slippa inflation. På sikt borde allting bli billigare och gå emot gratis istället för att bli dyrare och dyrare.

Även ett samarbete med övriga världen måste skapas och redan idag så diskuteras det att skapa ett nytt ekonomiskt system bland diverse länder, så diskussionen är redan igång.

Vi behöver gå ifrån dagens ekonomi som bygger på girighet, vinstmaximering och spekulation till ett system som bygger på empati, utveckling och på vad som behövs i nuet.

Pengar kan skapas för att projekt ska genomföras, för att forskning ska utföras, och för att barn ska få utbildning, sjuka ska får vård och samhället ska få sig ett ansiktslyft och vägar samt hus ska byggas, och allt detta kan göras utan att någon skuldsätts.

Pengar kan och borde skapas skuldfritt av nationen för nationen och för nationens invånare, inte som idag utav privata banker vars syfte är vinsmaximering utan hänsyn för de människor som har det svårast. Pengar fungerar som kroppens blodomlopp, vilket är att se till så kroppen fungerar och får allt den behöver ha, och det är pengarnas uppgift i vårt samhälle, se till så allt fungerar och alla får vad de behöver ha. Pengar är ingen bristvara, vi kan skapa hur mycket pengar vi vill, för redan idag så är ca 95% av alla pengar enbart siffror i datorn (krediter). Det som ska bestämma vad vi som samhälle kan och inte kan göra är hur mycket arbetskraft samt material vi har, pengar ska bara underlätta arbetet så alla kan skaffa vad de vill när de arbetat och fått betalt. Pengar borde precis som blodet i våra kroppar skapas i sådan mängd att det finns balans mellan köpare och säljare, och att det som behövs utföras utförs.

Finanskriser skapas för att vi lever med ett spekulationsbaserat ekonomiskt system. Det finansiella är viktigare än hur människor mår och i recessioner så måste vi göra nedskärningar inom t.ex. skola, vård och omsorg bara för att pengar saknas och ingen vill låna mer. Alternativet är att skuldfritt skapa pengarna som behövs, då skulle vi få ett mer humanare samhälle där vi inte är skuldslavar som måste skära ner i vårt välstånd bara för att pengar skapas genom utlåning.

2012, är det början på en ny skuldfri värld?

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

Ekonomi