» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Charles Eisenstein har skrivit boken Sacred Economics som handlar om att se oss människor som sammankopplade med varandra och naturen istället för helt separerade ifrån allt så vi inte bryr oss om varandra eller vår planet.

Videon här nedanför på 12 minuter berättar skillnaden på en Gåvo Ekonomi - Sacred Economics - och dagens monetära system som bygger på att vi hela tiden ska tävla mot varandra och tjäna pengar.

Dagens ekonomiska system skapar större delen av alla problem vi har och med ett system som gynnar givmildhet, empati och därmed oss alla så skulle vi lösa våra problem. Dagens system gynnar girighet och en osund tävlingsinriktad konkurrerande marknad. Alternativet kunde varit en konkurrenskraftig marknad som tävlade men som samtidigt samarbetade och hjälptes åt.

Istället för att tävla och neka varandra insikter i produktutveckling eller lösningar genom patent så skulle alla kunna samarbeta och tävla om vem som ska åstadkomma bästa resultat - utan att någon förlorar på det.

Det går inte under dagens ekonomiska system, det skulle dock fungera under en Gåvo Ekonomi, en ekonomi där vi värnar om varandra och vår natur. En ekonomi där att ge skapar status och gör så vi får mer. En sådan ekonomi är hållbar till skillnad ifrån dagens ekonomi som bevisligen är oerhört ohållbar.

Det är dags att sätta människan i första rum tillsammans med naturen, och göra så pengar tjänar mänskligheten istället för att mänskligheten ska vara slav till pengar och begränsade till hur mycket pengar det finns. Vad som ska begränsa oss är inte fiktiva pengar - som enbart har ett värde för att vi är överens om det - utan det är tillgången på material, arbetskraft och vår fantasi.

Pengarnas roll ska enbart vara att underlätta handel och stimulera oss till att göra saker. Vår fantasi och vår tillgång på material ska vara det som begränsar oss. En tjänst eller en produkt ska inte kunna finnas om det enbart är pengar som saknas. För vi skulle kunna ha hur mycket pengar vi vill eftersom pengarnas värde är fiktivt och något vi alla enats om.

För er som är intresserade utav mer kring Sacred Economics så kommer Charles till Sverige i juni, och mer information om det kommer upp på framsidan.

Charles Eisensteins hemsida: http://sacred-economics.com/

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Ekonomi