» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Gå till Bloggens Framsida

Idag skapas pengar genom privata banker. Riksbanken trycker sedlar och mynt som vi använder rent fysiskt, och privata banker skapar kredit som endast är siffror på datorn.

Om alla skulle få pengar i sedlar och mynt skulle inte pengarna räcka till eftersom majoriteten av alla pengar endast existerar som kredit i datorn.

Jag tänker ge ett exempel på hur vi hur enkelt som helst kan lösa våra problem vi har inom offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är finansierad utav regeringen och där ingår sjukvård, infrastruktur, skola, äldreomsorg, pension osv. För någon månad sedan gick Reinfeldt ut och sa att pengarna inte räcker till för kommunerna och detta kommer resultera i att parkförvaltning och liknande inte har råd att ha lika många anställda. Detsamma gäller inom skolan och andra offentliga organ.

För att regeringen ska har råd att finansiera den offentliga sektorn kan de antingen höja skatterna, ta lån genom riskbanken, andra banker eller stater, eller sälja ut ägodelar såsom systembolaget.

Nu måste man fråga sig en sak. Hur skapas pengar? Privata banker skapar pengar genom Fractional Reserve Banking (FRB), det tillförs totalt sett mer kredit genom FRB. Riksbanken kan trycka pengar ifrån tomma intet emot en statsobligation (ett 'jag är skyldig dig' papper) som staten ger Riksbanken.

Nästa sak man ska fråga sig är: Varför trycker inte regeringen själv pengarna som behövs utan att låna ifrån t.ex. Riksbanken? Vi säger att det fattas 100 miljarder kronor för att alla kommuner ska ha råd med sina utgifter. Staten har endast 10 miljarder ifrån sina inkomster. Istället för att låna 90 miljarder som i framtiden måste betalas av, så kan de lika gärna trycka dessa 90 miljarder helt utan skuld och helt utan ränta.

Då skulle inte kommunerna få problem med t.ex. skola, vård och omsorg. Vi skulle inte heller få sämre levnadsstandard. Samtidigt skulle regeringen kunna sänka skatten för att ge folket mer pengar i fickan då matpriserna och liknande går upp.

De som är emot ett sådant system att regeringen trycker pengar själv är bankirerna som har ett järngrepp om ekonomin samt de som utbildats inom ekonomin utefter bankirernas ramar. Det är också personer som genom t.ex. kapitalism fått det bra och som ser allt det positiva som kapitalism skapat.

Själva skapandet av pengar är större än kapitalism eller socialism. Det en sund människa måste fråga sig är:

Om en centralbank kan skapa pengar ifrån tomma intet genom en obligation och därmed skuldsätta en regering. Varför kan inte regeringen direkt själv skapa dessa pengar? Då hade de inte behövt skuldsätta framtida generationer som skulle få betala av lånet samt räntan.

USA idag betalar inte ens av sina lån, bara räntan.

Vi är förslavade av ett ekonomiskt system som är så enkelt men komplicerat genom byråkrati för att ekonomer, politiker och andra inflytetelserika personer inte ska förstå det fullt ut. Bankirernas största hot är Regeringar som skapar egna pengar på ett ansvarsfullt sätt med målet att ha 0% i inflation.

Exempel som Tyskland och bananrepubliker med skenande inflation är lärdomar på hur man inte ska göra. Detta används också som ett starkt argument att stater inte borde skapa egna pengar. Men då vill jag hänvisa till min tidigare fråga, nämligen: Är det verkligen bättre att låna pengar med ränta och sen vara återbetalningsskyldig istället för att trycka exakt samma mängd pengar själv? Hur kan det vara sämre för ekonomin att skapa egna pengar på ett sådant sätt?

Jag tror ingen vettig person kan ha ett bra svar på det utan att krångla till saker och ting. Igen, ett lån som framtidens generation ska behöva betala tillbaks genom skatter kan inte vara bättre än att trycka exakt samma summa pengar själv utan att behöva betala tillbaks till någon. Det ger exakt samma påverkan på inflationen då bägge fall leder till att pengar tillförs i samhället, bara att i det ena fallet måste pengarna betalas tillbaks och därmed skuldsätts folket.

När stater äntligen trycker sina egna pengar så kan man genom skatter som höjs och sänks reglera mängden pengar för att undvika inflation. Däremot behöver staterna aldrig vara skyldiga massa pengar som belastar nationen och dess medborgare.

Några citat ifrån människor som varit involverade inom bankvärlden:

"The bank hath benefit of interest on all moneys which it creates out of nothing."
- William Paterson, grundare av Bank of Englad 1694 som blev en privatägd bank.

"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."
- Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), grundare av Rothschild dynastin.

"I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people."
- Reginald McKenna, som ordförande för the Midland Bank, som vände sig till aktieägarna 1924.

Det finns många andra citat som sträcker sig genom ett tidspan på ca 300år. Så detta med att banker skapar pengar är inget nytt, det är bara extremt förträngt och hemlighålls. Det är tack vare Internet och den informationsspridning som finns här som gjort att många fler har börjat vakna upp till att vi behöver en Ekonomisk Reform.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (5)

Ekonomi