Kommentarer Avstängda | Visa inte Kommentarer (1) Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 238 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 239 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 241 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 242 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 243 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 244 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 245 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 246 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 247 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 248 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 249 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 250 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 251 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 252 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 253 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 254 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 255
Skrivet av Kjell Lundqvist Sep 9 2010, 17:57
Det är inte regeringen som bestämmer den ekonomiska politiken i Sverige. Det är inte riksdagen som bestämmer den ekonomiska politiken i Sverige. Det är inte riksbanken som bestämmer den ekonomiska politiken i Sverige. Det är finansmarknaden som bestämmer den ekonomiska politiken i Sverige. Det är också så att regeringen, riksdagen och riksbanken tycker att det är bra att den globala finansmarknaden bestämmer Sveriges ekonomiska politik. Detta måste omedelbart ändras. Regering och riksdag måste åter ta ansvaret för landets ekonomiska politik genom att införa ett kreditsystem.

Banker är en viktig del av infrastrukturen. De skall tillhanda hålla ett smidigt betalningssystem, ta emot insättningar på spar- och transaktionskonton och ge krediter till produktiva investeringar. Det är denna samhällsviktiga verksamhet som gör att banker skyddas av en egen lagstiftning. Denna lagstiftning är inte avsedd för dagens diversehandel med olika spekulationspapper.

I dag skapas och kontrolleras pengar av det privata banksystemet och det kan göra vad de vill med dessa pengar. Därför måste det, under ett kreditsystem, finnas regler för hur mycket krediter som får skapas och hur de används. Ett effektivt sätt att kontrollera mängden lån är att återinföra ett kassareservsystem för att reglera storleken på bankernas utlåning. Räntenivåer på lån måste också regleras.

Hur skulle en ekonomisk politik organiseras under ett kreditsystem, ett system under en Glass-Steagall-lagstiftning? Regeringen och riksdagen måste ha en plan för hur landets infrastruktur ska se ut de närmaste 50 – 100 åren. Vi behöver till exempel ett magnettågsystem som täcker hela Sverige. Då ger regeringen banverket i uppdrag att planera och bygga ett sådant system. Finansieringen ordnas genom lågräntekrediter från riksbanken. Dessa nya pengar kommer då , med hjälp av betalningssystemet, att strömma genom hela systemet av byggföretag, industri, småföretag och vidare till löner, skatter och konsumtion. Att ge ut krediter till produktiva investeringar är det enda sättet som nya pengar får tillföras systemet.

På samma sätt betalas byggandet av vackra städer, sjukhus, skolor, kärnkraftsverk, spårtaxisystem med mera.

Begränsningarna för vad som kan byggas är inte finansiella utan fysiska. Brist på utbildad arbetskraft. Brist på produktionskapacitet. Brist på elektricitet. Förvirringen beror på missuppfattningen att pengar är ett mått på ekonomiskt värde. Det finns inget direkt samband mellan pengar och fysiska värden som t ex ett hus eller en järnväg. Pengar skapas och förintas kontinuerligt i systemet. Under finanskrisens början skapade Riksbanken 400 miljarder nya kronor som lånades ut till bankerna. Ingen märke något utom bokförarna hos riksbanken och de olika bankerna. Några fysiska värden påverkades inte.

Pengar är ett medel att användas av mänskligheten för att bygga en bättre värld för oss och våra efterkommande.