Kommentarer Avstängda | Visa inte Kommentarer (1) Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 238 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 239 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 241 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 242 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 243 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 244 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 245 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 246 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 247 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 248 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 249 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 250 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 251 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 252 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 253 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 254 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/63/1007963/ekonomiskreform.se/public_html/functions.php on line 255
Skrivet av Sofie Berqvist Nov 14 2011, 16:50
Hej,
Vi tar just nu kontakt med alla svenskar som på olika sätt jobbar för att förändra vårt samhälle. Runt om i Europa och i USA växer Occupy Wall Street rörelsen, eller ”Vi är de 99%”. Nu måste också vi i Sverige samla ihop våra styrkor.
Vi inom STOPPA förstörelsen av världen deltar varje dag i Occupy Wall Street i New York, där vi har en av våra medlemmar för att delta i utarbetandet av kanske det viktigaste av allt där just nu – deras arbetsgrupp angående visioner och mål. Till sin hjälp har han mer än 25 års erfarenhet av praktiskt arbete för att sprida medvetenhet om de största problemen i dagens samhälle: spekulation, räntor, den finansiella makten och i synnerhet hur enormt sjuka de personer är som styr världen. Vi har också i många år jobbat med praktiskt lösningar såsom nya rättvisare företagsstrukturer och mer ekologiska boendeformer.
Vi försöker nu få kontakt med likasinnade individer inom alla områden. Tillsammans är vi starka.
Nedan följer en mycket kortfattad presentation av oss, men vi vill gärna höra mer om ert arbete också!
”Vi är i majoritet, vi är 99 %, som på ett sjukligt sätt kontrolleras av 1 %. Vi är den verkliga styrkan och makten (gudomlig) på jorden. Förlora inte hoppet – vi kommer att bli fria snart”, skrev Norberto Keppe redan 1986 i sin bok Liberation of the People – the Pathology of Power. Keppe är psykoanalytiker och samhällsvetare, samt en av grundarna till STOP. Hans vetenskapliga studier ligger som grund för många av de projekt som STOP genomför. Ett av dem handlar om en revolutionerande ny, grön teknologi som kallas keppemotor. Ett annat handlar om psykosomatisk medicin och innebär en hård kamp mot korrupta läkemedelsbolag för att lyckas sprida kunskap om farorna med till exempel vacciner.
Vi skickar med ett kapitel ur boken vi nämnde ovan, publicerad 1986. Mer kan du läsa på en hemsida vi just lagt upp : http://www.libertacaodospovos.org/?lang=sv

En kallelse till handling
Vi vill kalla samman alla praktiska individer, alla som är idealistiska och dynamiska, alla som tror på godhet, sanning och skönhet, för att slå sig samman och bygga upp en ny värld, ett nytt samhälle, ett äkta mänskligt rike på jorden. I detta nya samhälle ska vi kunna arbeta åt oss själva och ta del av det Skaparen har gett oss – allt som den ekonomiska och finansiella makten fram till idag har berövat oss på. Vi har kommit fram till ett avgörande moment i tiden då det inte längre är möjligt att upprätthålla de illasinnade individer som har lagt beslag på världen och upprättat ett samhälle bara för sig själva – där de erbjuder oss några smulor bara när deras ställning är i fara eller när de är tvingade att göra det.
Vi vill kalla samman alla folk för att genomföra den största av alla ”revolutioner” som mänskligheten upplevt. Vi kallar samman alla för att vända upp och ned på vårt inverterade samhälle och ställa det till rätta – för vi vill inte längre vara kanonmat åt dem som sitter vid makten, piloter i deras stridsplan eller förare i deras stridsvagnar, som bara sprider död och förintelse. Vi vill leva livet, vi vill producera för oss själva och våra medmänniskor, vi vill leva i fred med varandra. Vi kan inte låta dem fortsätta utnyttja oss och döda oss, sätta en klass mot en annan, ett folk mot ett annat, ett yrke mot ett annat. Vi har fått nog. Nu vill vi få chansen att leva i en tid av fred, vilket vi alltid drömt om men aldrig blivit tillåtna.
fortsättning finner ni på: http://www.libertacaodospovos.org/?lang=sv

Varma hälsningar,
Sofie Bergqvist
www.liberationofthepeople.com
www.djupsnack.wordpress.com