Organisationer

SALO

SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) arbetar för ett bättre arbetsklimat. SALO accepterar inte att människors värde enbart mäts i pengar och lönsamhet. Denna kroniska obalans skapar ett ohälsosamt samhällssystem. Gamla som unga, kvinnor och män, oberoende av nationellt ursprung, utbildningsnivå eller grad av arbets­förmåga, är först och främst människor.

SALO vill ha ett samhälle där alla människor är fria, inte ett samhälle där friheten endast tillhör ägaren/arbetsgivaren, oavsett offentlig eller privat.

Länk till hemsidan

JAK Medlemsbank

En bank som verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner.

Länk till hemsidan

Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som har en värdegrund som utgår ifrån tre aspekter, där banken vill främja

Länk till hemsidan