Videor

The Story of Stuff

Denna video visar på ett bra och överskådligt sätt hur saker skapas och fungerar. Videon ger tittaren en förståelse för att vi måste ändra vårt levnadssätt då det är i allra högsta grad ohållbart.

Länk till YouTube