» Faktabaserade Uppsatser/Rapporter

Har du tips på fakta material? Kontakta oss!

Det är ett problem att det i stort sett inte finns någon vetenskaplig information på svenska om penningsystemets betydelse för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Därför har vi tyvärr inte så mycket information att presentera här ännu. All nationalekonomisk forskning om pengar är inriktad på att förstå hur nuvarande penningsystem påverkar samhället, men det finns i princip ingen forskning alls som tittar på själva grundkonstruktionen kring dagens system. Om du vet någon text om detta får du gärna tipsa oss!

The Chicago Plan Revisited

En rapport av två forskare ifrån Internationella Valutafonden som genom datorsimuleringar genomfört Chicago Planen ifrån 1930-talet som handlade om att staten skulle skapa penningmängden. Deras resultat visar att statlig skapade pengar hade varit bättre för USA:s medborgare och slutsatsen är att statligt skapade pengar gynnar mänskligheten framför dagens privata skuldbaserade system.

Skriven av Jaromir Benes and Michael Kumhof ifrån Internationella Valutafonden
Augusti 2012

Ladda ner Acrobat PDF (Engelska)

Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling?

Denna C-uppsats syfte är (a) att beskriva och ringa in de brister som existerar i den svenska kronan i relation till målet om en långsiktigt hållbar utveckling, (b) att analysera vilka lösningar som finns till hands för att bäst åtgärda de existerande bristerna.

Skriven av Nils Fagerberg
HT 2005
Mälardalens Högskola, institutionen för Samhällsteknik.

Ladda ner Acrobat PDF

» Wikipedia

Här har vi listat några termer som är bra att känna till.

Penningteori

Penningteori är, som namnet implicerar, det område inom ekonomisk teori som berör studiet av pengar, dess värde, uppkomst och effekt på samarbetet mellan människor.

Tänkvärt Citat Ifrån Wikipedia:
Pengar uppstod i bytesekonomier (som kännetecknas just av att de saknar ett gemensamt betalningsmedel), ur just de problem som fanns i dessa ekonomier. I en bytesekonomi så måste en person, för att få sålt en vara, hitta en köpare som är beredd att betala med något som säljaren vill ha. Detta problem, att köparen och säljaren var tvungna att ha motsatta preferenser för att kunna handla ("double coincidence of wants"), kunde lösas av någon av parterna genom att först byta till sig en vara som den andra kan tros vilja ha. När en person väljer att sälja sina varor, inte för att personen vill ha det som köps för sin egen skull, utan för att kunna byta till sig andra varor med vad personen bytt sig till, då är penningekonomin på väg att födas.

För att illustrera detta exempel, föreställ er en fiskare som vill handla ett par skor i en bytesekonomi. När fiskaren beslutar sig för att försöka sälja sin fisk till en skomakare för ett par skor, upptäcker fiskaren att det inte finns någon skomakare som är villig att byta med fiskaren; det finns ingen som vill ha fiskarens fisk. Fiskaren funderar då om det finns något annat än fisk som skomakarna vill ha, och försöker då byta till sig det för sin fisk. Det fiskaren letar efter är då en väldigt försäljningsbar vara, som är väldigt lätt att sälja på en bytesmarknad. Alltså en vara som de flesta sätter ett värde på, som exempelvis salt. Fiskaren kan då försöka sälja sina fiskar för att få lite salt, och säljer sedan vidare saltet till skomakaren för att få ett par skor. Det banbrytande med det här utbytet var att fiskaren bytte till sig varor, inte för att de värderades för sin egen skull, utan för att de värderades för sin förmåga att bytas till andra varor. Pengar kommer alltså till för att funktionen tros, av de som använder den, tjäna till att förbättra deras liv. (Detta kan ses i förhållande med de teorier som hävdar att en stor grupp personer gick samman och skapade pengar, eller att kungen förordnade att en viss vara skulle användas som valuta.)

Gå till Penningteori

Fractional Reserve Banking

I ekonomi innebär fractional-reserve banking (förkortat FRB) att banker bibehåller endast en mindre del av alla pengar som deras kunder har deponerat hos dem, för att kunna låna ut eller investera resten av pengarna, i syfte att generera inkomster.

Tänkvärt Citat Ifrån Wikipedia:
[Fractional Reserve Banking] är en bidragande orsak till inflation då pengar som sätts in på banken lånas ut. Huvuddelen av dessa pengar hamnar till slut på nya bankkonton och kan därefter lånas ut igen, igen och igen. Endast en bråkdel av pengarna måste banken hålla kvar som reserv (därav namnet: Fractional-reserve banking). Hela denna process innebär med andra ord att penningmängden ökar i ekonomin(inflation). Detta kan lätt ses i M3-index.

Gå till Fractional Reserve Banking

Penningreform

En penningreform är en reformering av hur själva penningskapandet går till. En person som är penningreformist är en person som vill reformera penningsystemet, med avseende just på hur pengar skapas.

Gå till Penningreform

Penningmängd

Penningmängden är den totala mängden pengar som finns inom en given ekonomi.

Gå till Penningmängd

Pengar

Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel. Vanligen består detta av mynt och sedlar vars värde delvis garanteras av en stat.

Gå till Pengar