» Vad Säger Partierna

Sveriges riksdagspartier har inte berört frågan om hur pengar skapas för att undersöka för- och nackdelar med skuldfria samt skuldbaserade pengar. Det finns partier utanför riksdagen som har prioriterat denna fråga rörande hur pengar skapas. Sättet pengar skapas på är grundläggande för majoriteten utav alla samhällsfrågor vilket gör det oundvikligt att etablerade partier tar upp frågan.

Anledningen att partierna i dagsläget inte berör frågan är för att själva pengaskapandet sällan reflekteras över. Kunskapen om hur pengar skapas anses för komplext att förstå när det i själva verket är väldigt enkelt. Följande illustration ger en förståelse för hur nödvändigt det är med skuldfria pengar samt nackdelen att bara skapa skuldbaserade pengar:

Ovan illustration visar den matematiska nackdelen med att skapa pengar som är räntebärande samt skuldbaserad (mer pengar ska bort än vad som tillförs). Detta leder till de samhällsproblem vi har idag samt är orsaken till t.ex. lågkonjunkturer. Frågetecknet innebär att med skuldfria pengar så måste pengar inte tas tillbaks och kan fortsätta cirkulera i samhället, pengar kan om så behövs tas ur cirkulation. Hur ett bättre system exakt ska fungera måste politikerna rösta fram i riksdagen, men att i princip 100% av alla pengar inte borde skapas skuldbaserat håller garanterat 100% av Sveriges befolkning med om. Vilket gör att frågan bör diskuteras - vilket inte sker för tillfället. Det finns flera historiska exempel som stödjer principen att samhället kan fungera optimalt med skuldfria pengar.

Det är väldigt enkelt att förstå fördelen med skuldfria pengar kontra skuldbaserade (läs mer under Om Pengaskapande) men eftersom själva pengaskapandet sällan reflekterats över så görs inget åt hur pengarna kommer in i existens. Efter att pengar har skapats så är det många regler som måste följas och olika räntor (som pengar handlas med) som influerar mängden pengar samt värdet i viss mån. Idag har såpass mycket information spridits bland gemene man att fler förstår själva skapandet utav pengarna och hur t.ex. skapandet av skuldfria pengar kan förbättra slutresultatet vilket är hur samhället fungerar.

När frågan om hur pengar skapas är en samhällsdebatt så kommer de flesta av dagens politiska frågor vara irrelevanta då de blir lösta när pengar skapas skuldfritt. Skatter och underskott inom livsnödvändiga samhällsfunktioner kan enkelt finansieras med offentliga skuldfria pengar. Eventuella problem som saknar kapital för att förverkligas kan likaså enkelt åtgärdas. Av den anledningen är det bättre att diskutera de flesta samhällsproblemen när sättet pengar skapas på har förändrats så inte alla pengar skapas genom skuld.

Sveriges riksdagspartier har inte som parti i sin helhet förstått skapandeprocessen av pengar vilket våra tidigare undersökningar visat samt deras partiprogram. Du som läser detta och förstår det är del av förändringen och desto fler som förstår fördelen med skuldfria pengar desto snabbare kommer partierna ta tag i frågan (sprid t.ex. namninsamlingen SkapaPengar.nu). Många inom partierna har redan studerat och förstår denna fråga vilket också bidrar till att partier som helhet kommer börja diskutera själva pengaskapandet.

Desto fler människor som röstar för att skuldfria pengar ska skapas, och desto fler som diskuterar detta och sprider kunskapen, desto snabbare kommer partierna att ha med pengaskapande som deras främsta fråga. Förhoppningsvis blir valet 2018 en fråga om hur pengar ska skapas så vi kan ha ett så bra samhälle som vår arbetskraft (praktisk och teoretisk) och tillgängliga råvaror (material och föda) tillåter!

» Senaste Undersökningen

Alla Sveriges kommuner fick nedan brev och deras svar var att tillförandet utav pengar som skapas på andra sätt än nuvarande är en regeringsfråga. Tänk på det när du lägger din röst, kommer ditt parti eller din politiker se till så vi kan tillföra pengar utan skuldbörda för att utföra livsviktiga arbeten inom samhället?

Pengar behöver inte begränsa oss om vi kan skapa tillräckligt för att balansera tillgång och efterfrågan. Alla pengar måste inte skapas ur enbart skuld. Få kommuner förstod hur pengar skapas och fungerar, men oavsett så är det en regeringsfråga för kommunen får inte besluta om att skapa pengar. Några enstaka kommuner hade förväntad kunskap och visste hur pengar skapas men dem kan inte ändra på det, de visade heller inget intresse i att vilja ändra hur pengar ska skapas.

Brevet:

Hej,

[Först kommer en personlig introduktion.]

I historien har det funnits alternativ till [pengar skapade ur skuld] som [har] varit väldigt framgångsrika, men som inte utnyttjas för tillfället. Anledningen är inte minst därför att en myt har skapats att pengar skapade av regeringen alltid leder till inflation, vilket helt enkelt inte stämmer eftersom andra faktorer varit huvudorsaken. Eftersom alternativa sätt att skapa pengar på har visat sig vara framgångsrika för samhället, borde detta vara mycket intressant för politiken inom kommunerna för att bland annat undvika problem i infrastrukturen.

Pengar kan skapas utan att någon skuldsätts. Ett exempel på detta skulle kunna vara att er kommun skapade arbetskvitton. Dessa arbetskvitton kunde likt krediter vara likvärdiga med sedlar och mynt, fast utan att vara skuld- och räntebärande. Dessa kunde kommuner runtom i Sverige finansierat sig själva med så att våra sjukhus, vägar och allt annat offentligt kunde fortsätta vara i världsklass. Genom skatter skulle dessa arbetskvitton kunna tas ur cirkulation vid behov (detta har historiskt visat sig vara stor framgång, t.ex. i Österrikiska Wörgl under 1930-talets stora depression).

Självklart måste ett sådant tillägg vara kompatibelt med den nuvarande svenska ekonomin (om inte den ändras). Exempelvis bör fördelarna med detta tillfalla både den privata och offentliga marknaden, och arbetskvitton får inte konkurrera ut privat verksamhet. Idag har privat marknad nästintill 100% av alla fördelar, eftersom nästan alla vinster (räntan) tillfaller privata företag. Mer rättvist hade varit om 50% skapades skuld- och räntefritt och 50% med skuld och ränta.

Vi vet alla, oavsett politisk åskådning, att vi idag har problem med sjukvård, skola och omsorg samt infrastruktur (vilka blir bättre och sämre med konjukturen). Det ska inte behöva göras nedskärningar och andra sparanden inom livsnödvändiga sektorer så länge arbetskraft och material finns. När det idag saknas pengar försöker man lösa detta problem enbart med dagens skuldbaserade system, medan man däremot helt och hållet skulle eliminera detta problem genom tillsättandet av arbetskvitton.

Mina frågor till er utifrån resonemanget ovan är därför: Förstår ni vilken betydelse för livskvaliteten det skulle innebära om man tillförde pengar utan skuld och ränta för att höja levnadsstandard för alla medborgare i kommunen? Är ni beredda att starta processen med att införa någon form av "arbetskvitton" så det inte behöver genomföras några nedskärningar inom offentliga sektorn?

Ert svar kommer att presenteras via Nätverket Ekonomisk Reform.

[Personlig information borttagen]

» Tidigare Undersökningar

Val 2014, Val 2010, Frågor Till Partier