» Föreläsare

Vill du boka en föreläsning, skicka oss ett email.

Bank- och penningsystem för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid

Föreläsare: Niklas Högberg
Bakgrund: Egenföretagare

Innehåll:

Föreläsningen tar formen av en upptäcksfärd genom dagens kaotiska och paradoxala verklighet där den rådande världsbilden med sitt dysfunktionella bank- och penningsystem lever sida vid sida med en framväxande världsbild som redan har gett upphov till en mängd mer hållbara ekonomiska innovationer på alla nivåer. Ett särskilt fokus läggs på individens möjligheter att agera som medskapare i förändringstider, i samspel med omvärlden.

Ladda ner PDF

Boka Föreläsning

Den onda cirkeln - om penningsystemets skadliga inverkan på samhället

Föreläsare: Nils Fagerberg
Bakgrund: Ekologisk ekonom och jägmästare

Innehåll:

Föreläsningen förklarar hur dagens miljöproblem och sociala problem har tvingats fram av det felkonstruerade penningsystem som vi har idag. Föreläsningen förklarar varför dagens system är baserat på privat skapande av pengar och skuldsättning genom att visa hur pengarna och banksystemet har utvecklats under historien.

Övrigt: Nils har breda kunskaper inom ekologisk ekonomi, miljöproblem och "peak oil". Föreläsningar kan skräddarsys efter särskilda önskemål. Arvodet kan alltid diskuteras utifrån förutsättningarna.

Boka Föreläsning

Nya och gamla pengar

Föreläsare: Marianne Påsse
Bakgrund: Föredragshållare och översättare till Margrit Kennedys bok Ekonomi utan ränta och inflation. Universitetsutbildad i globala samhällsfrågor, svensk indian, ekobybo och meditatör.

Sysselsättning: Håller föredrag och workshops om nya och gamla pengar.

Innehåll:

För att gå framåt i rätt riktning, måste vi förstå den verklighet vi lever i, även om den är oönskad. Insikten växer fram att dagens penningsystem hindrar konstruktiva lösningar när det gäller klimat- och andra ödesfrågor. Vi granskar de underliggande myter och maktsträvanden som lett fram till det orättvisa och destruktiva ekonomiska system vi har idag. Vi analyserar vad pengar är – och borde vara. Vi beskriver försök med räntefria, samhällsutgivna pengar som historieskrivningen sopat under mattan.
Efter paus ägnar vi oss åt nuet och framtiden. Hoppet är en ny ekonomisk ordning, anpassad till naturlagarna och människors verkliga behov. Vägen dit är ökad medvetenhet och samverkan i grupper, lokalt och globalt. Vi tar del av några av dagens försök med lokala pengar som Totnes Pound, Ithaca Hours, Reggios m.m. Vi samtalar om hur en omställning kan se ut när det gäller pengar i form av bytesmedel eller krediter.
Föredraget innehåller youtubes, power points och en fråge- samtalsstund.

Boka Föreläsning