» Plan till Reform

Denna planen beskriver vilken vision en reform bör sträva efter. Planen beskriver hur man kan gå tillväga för att skapa en reform, och är ett exempel av många. Nätverket Ekonomisk Reform arbetar delvis utefter denna planen och delvis med att influera politiker direkt. Det bästa för Sverige hade varit om politikerna ansvariga för ekonomin i diverse led inser att vårt ekonomiska system måste ändras. Då behöver vi inte skapa politiska partier och organisationer som arbetar med att göra deras jobb.

Steg 1

Först och främst måste vi inse att vi behöver en ekonomisk reform. Med ekonomisk reform så menar vi att skapa ett helt nytt ekonomiskt system vars mål är att skapa en bättre värld.

Dagens system är uppenbart inte bra med tanke på den senaste tidens finanskriser och roten till problemet har vi inte gjort något åt. För den som vill fördjupa sig rekommenderar vi att läsa den information vi presenterar under Fakta. För den som nöjer sig med att förstå 'den stora bilden' av hur systemet fungerar så räcker det att förstå detta:

När man förstår punkterna ovan så kan man fundera på följande frågor:

  1. Varför väljer regeringar att låna pengar ifrån privata banker med ränta, när de kan skapa alla egna räntefria pengar de behöver?
  2. Varför skapa pengar ifrån skuld över huvudtaget?
  3. Hur gör man för att skapa ett system som är bättre än det nuvarande?

Målet med en ekonomisk reform är att skapa ett system som inte medverkar till fattigdom, orättvisor, korruption, kriminalitet och skuldsättning man aldrig kan bli fri ifrån.

Genom att vi tillsammans skapar opinion och visar att vi stödjer ett nytt system så kan vi börja influera företagare, ekonomer, och politiker till att vilja skapa ett nytt och bättre system.

Steg 1 handlar främst om viljan att se något bättre, och om förståelsen att dagens system inte är hållbart.

Det nya systemet kommer ändra hur vi ser och tänker på pengar, istället för att begränsa oss under dåligt utformade pengar och hamna i lågkonjukturer skulle vi kunna ha ett samhälle som ständigt frodas utan varsling, ekonomiska orättvisor och fattigdom.

Vi behöver skapa ett samhälle där vi tar hand om varandra istället för att trampa ner varandra för att nå så hög avkastning som möjligt. Vi behöver finna utrymme där vi ser varandra och hjälper varandra till att leva väl utan oro för ekonomiska bekymmer. Dagens system tar fram det dåliga i människan som t.ex. konkurrens, stress, avund och ilska.

Målet och visionen vi vill eftersträva för en bättre ekonomi kan baseras på dessa punkter:

Ovanstående punkter kan sammanfattas med att pengar ska skapas för att värdesätta människan, samhället och miljön. D.v.s. att pengar används till att skapa en värld där alla människor t.ex. har tak över huvudet och tillgång till mat. En värld där vi inte låter brist på pengar sätta människan, samhället eller miljön i knipa. Istället för att eftersträva en ekonomisk tillväxt på människans, samhällets eller miljöns bekostnad så ska ekonomin anpassas efter människan, miljön och samhället.

Var en del av förändringen genom att stödja en reform!

Steg 2

Vid steg 2 har vi nått en stor opinion som vill se en ekonomisk reform. Ur denna opinion kan vi skapa en organisation som arbetar med informationsspridning, och utveckling av hur en reform skulle gå till. Denna organisation kommer agera som en central punkt där vi jobbar för att formulera och genomföra en reform. Politiska partier kommer att bli informerade om denna opinion vars röster är värdefulla. Så för att politiska organisationer ska ha framgång vid kommande val är det viktigt att de tar hänsyn till önskemålet om en ekonomisk reform. Ett annat alternativ är att vi skapar ett helt nytt politiskt parti.

Det allra viktigaste är att fokusera på målet och visionen om ett nytt bättre och mer hållbart system. Vägen dit kommer vara full av hinder och vi kan inte fokusera på hindren för då kommer vi ingen vart. Vi måste fokusera på själva målet och ta hand om hindren när dessa anländer. Steg 2 kommer handla om att få en regering som ser problemen och som vill skapa ett system som tar bort fattigdom, orättvisor och framförallt pengar som skapas ifrån skuld med ränta.

I denna process är det viktigt att förstå att vi kan skapa ett bättre system genom att ändra det nuvarande. Det är väldigt viktigt att också förstå hur det nya systemet kommer påverka världen som helhet. I princip alla världens länder är fångar under samma dåliga system. Sverige är inte heller ensam om att ha invånare som vill se en ekonomisk reform, vilket innebär att steg 2 kommer att handla om att samarbeta internationellt med liknande organisationer.

Steg 3

Vid steg 3 har organisationen för en ekonomisk reform influerat politiken och vi har fått folkvalda som även de stödjer en ekonomisk reform. Detta innebär att vi har en regering och riksdag som nu börjar arbeta med att skapa ett nytt sunt och långsiktigt hållbart ekonomiskt system.

Det är omöjligt att gå in i detalj och beskriva vad som kommer ske då alla hinder mot vårt mål kommer ge oss nya insikter och nya lösningar för att åstadkomma en förändring till det bättre.

Vi behöver ta bort behovet av att 'maximera den ekonomiska tillväxten' och istället fokusera på människan, miljön och samhället. Detta blir de folkvaldas uppgift. Vi kan inte ha politiker som inte vill skapa en bättre värld, vi behöver ledare som är intelligenta, har stora hjärtan och som eftersträvar lika rättvisa för alla.

Planen till ekonomisk reform kommer ändras med tiden, men nu har vi något att utgå ifrån. Stöd en reform och ta kontakt med oss om du vill hjälpa till, även om du inte vet hur. För frågor eller liknande tveka inte att skicka oss ett mail!

Diskussion i forumet: