» Välkommen Till Nätverket Ekonomisk Reform

Aktuellt

2020-03-30

Startsidan har uppdaterats.

2019-01-15

Startsidan och fliken Vad Säger Partierna har uppdaterats.

Hemsidan senast uppdaterad: 2020-05-05

I samhället har vi pengar som bytesmedel vilket alla känner till, dock är det ännu inte allmän vetskap att i princip alla pengar idag skapas genom skuldsättning utav privatpersoner, företag och hela länder. Genom en ekonomisk reform kan samhället börja skapa pengar utan skuldsättning och till fördel för alla medborgare. Detta är kunskapen Nätverket Ekonomisk Reform förmedlar.

Namninsamlingen (www.skapapengar.nu) fungerar som grund för att visa politikerna att det finns ett stöd hos Sveriges medborgare att införa ett ekonomiskt system med principen att skapandet utav pengar ska gynna alla medborgare.

» Visste Du Detta Om Pengar

PositivaPengar.se beskriver 3 enkla förändringar,
Nätverket Ekonomisk Reform stödjer dessa förändringar:


Vad är pengar? Denna video förklarar:

(Översta videon har svenska undertexter. Dubbelklicka för helskärm.)

Dagens ekonomiska system är baserat på att pengar skapas genom utlåning och skuldsättning utav privatpersoner, företag och regeringar. Det finns nutida samt historiska alternativ där pengar skapas skuldfritt och med större fördel för medborgarna, vår natur och hela samhället.

Vill du fördjupa dig om pengarnas historia rekommenderar vi Ellen Browns bok Bankerna & Skuldnätet. Även dokumentären The Secret of Oz på YouTube (Svensk undertext ej HD eller Engelsk version i HD) är bra om man vill få djupare förståelse kring pengaskapandet genom vår historia fram tills idag.

Pengaskapandet skulle kunna främja människan och miljön genom att värdesätta människans arbete. Istället för att pengarna först lånas ut med ränta för att sedan betala ett arbete så kan pengarna skapas utan skuld och ränta för att arbetet ska utföras.

Läs mer om hur pengar skapas och vad pengar är under fliken Om Pengaskapande. För en faktabaserad förståelse läs C-Uppsatsen: Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling?

Läs mer i bloggen:

» Sprid Kunskapen Om Pengaskapande

Ovan bild illustrerar en tankeställare om varför vi måste gå omvägen via utlåning och skuldsättning (röd väg), när vi t.ex. kan skapa skuldfria pengar (grön väg). Det finns alltid möjligheter att återföra pengar ifrån utgivaren oavsett om det sker med skuld eller utan skuld.

Det finns nog få (om ens det) som vill att pengar ska skapas för att begränsa våra möjligheter att ta hand om det livsnödvändiga. Om man lär sig hur pengar skapas och kan skapas så kommer fördelen med ansvarsfullt utgivna pengar som främst gynnar det livsnödvändiga såsom sjukvård, utbildning och övrig infrastruktur vara en av de starkaste valfrågorna.

När vi låter problem uppstå såsom nedskärningar inom sjukvård när det varken finns brist på material eller personal utan enbart pengar så är det en ganska onödig begränsning. Material (råvaror) och arbetskraft (människor) är det som skapar allt, medan pengar är en idé med ett värde som Riksbanken säger är "tillit" då värdet enbart existerar för att vi accepterar att 100 kr är värt något som kostar 100 kr.

Politiska partier har ännu inte tagit tag i frågan om hur pengar skapas, utan låter det fortsätta vara enbart skuldbaserat. Det finns många andra bättre alternativ, och vägen dit börjar med att veta om detta och sprida kunskapen vidare! Vill du bidra med att förändra hur pengar fungerar? Ta en titt på kampanjen Positiva Pengars hemsida om tips på vad du kan göra: Klicka här!

Lär dig mer om hur pengar skapas och om den distinkta motsatsen under fliken Om Pengaskapande.

» Föreläsningar Om Det Ekonomiska Systemet

Niklas Högberg ifrån Nätverket Ekonomisk Reform, Marianne Påsse ifrån Stiftelsen God Banketik och Nils Fagerberg, utbildad ekologisk ekonom, kan ge välgrundade och informativa föreläsningar för företag, privatpersoner, organisationer, politiker eller diverse sällskap.

Vi kan även erbjuda paneldiskussioner med gäster och publik som kan ställa frågor.

För bokning och mer information Klicka Här.